Protest pracowników gospodarki wodnej

Związkowcy z KZ NSZZ „S” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapowiadają na 8 sierpnia o godz. 11 pikietę przed Dworem Artusa w Gdańsku. Domagają się podniesienia podstawy wynagrodzenia każdego pracownika o 800 zł.

Marcin Jacewicz, przewodniczący „S” w RZGW w Gdańsku podkreśla, że gospodarka wodna znajduje się w szczególnie złej kondycji, a wieloletnie zaniedbania, brak dobrego zarządzania powodują stały odpływ kadr.

– Sytuacja finansowa pracowników gospodarki wodnej jest dramatyczna. Od 2008 roku płace są zamrożone. Zarobki netto średnio miesięcznie wynoszą w RZGW Gdańsk 2004 zł. W przyszłym roku podstawa wynagrodzenia w gospodarce wodnej zrówna się z płacą minimalną. Jesteśmy jedną z najniżej opłacanych grup pracowniczych w Polsce – mówi Marcin Jacewicz. – Przeprowadzone 27 lipca rozmowy minister Dorotą Niedzielą nie dają nam żadnych gwarancji poprawy tej sytuacji. Nawet przyjmując zakładane w budżecie na rok 2016 zmiany wynagrodzenia sfery budżetowej, widzimy, że nie poprawi to sytuacji i nie zapewni wystarczającego poziomu płac potrzebnego dla utrzymania pracowników gospodarki wodnej i ich rodzin.

Związkowcy z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwracają się z apelem o wsparcie pikiety.

fot. Wikimedia Commons

Download PDF
Powrót Drukuj stronę