Protest portowców w Danii: „Przeładunki to nasza sprawa”

2 grudnia 2016 roku portowcy z afiliowanych w ITF/ETF związków protestowali pod biurem firmy Northern Europeean Unifideer w Danii, w Aarhus aby kontynuować kolejny etap europejskiej kampanii ITF/ETF dotyczącej mocowania ładunków. Ta żywa i głośna demonstracja miała na celu zwiększenie presji na Unifeeder, by firma zawarła porozumienie z ITF, które gwarantowałoby, że prace dotyczące mocowania i rozmocowywania ładunków są zarezerwowane wyłącznie dla dokerów. W demonstracji wzięli udział portowcy ze związków zawodowych afiliowanych w ITF: z Niemiec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Belgii, Holandii, Polski i z Danii.

Zdjęcia: Grzegorz Daleki

Polscy portowcy z NSZZ ‘Solidarność” już od 2015 roku biorą udział w kampanii dot. Unifideera. Dzięki ich działaniu, w polskich portach wielokrotnie poprawie uległy warunki BHP przy pracach przeładunkowych, a także zwiększyła się  liczba zatrudnionych do przeładunku wykwalifikowanych dokerów.

Inspektorzy ITF kontrolujący statki w europejskich portach często wykazywali, że czarterowane przez Unifeeder statki nie zatrudniają portowców lecz do wykonywania prac przeładunkowych wykorzystują marynarzy. Apele ITF i ETF kierowane do kapitanów statków aby skończyć z takimi praktykami stopniowo przynoszą oczekiwane zmiany. Demonstracja afiliowanych w ITF-ie związków zawodowych przeprowadzona w Aarhus, jest kolejnym krokiem wobec notorycznych naruszeń klauzuli ITF dot. wykonywania prac dokerskich. Udział polskich portowców w tej ważnej kampanii mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zapobieganiu utraty miejsc pracy przez dokerów, będzie kontynuowany tak długo, jak to będzie konieczne.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę