Koniec blokady, ale protest górników trwa

„Rząd Polaków oszukuje, węgiel z Rosji importuje”, „PO–PSL likwidator państwowego górnictwa”, „Ruski węgiel nie popłaca, wszyscy będą mieli kaca” – pod takimi hasłami kilkuset górników blokowało 24 września transport węgla z Rosji na kolejowym przejściu granicznym Polski z Federacją Rosyjską (Obwodem Kaliningradzkim) Braniewo–Mamonowo. Protest rozpoczął się ok. godz. 3 nad ranem, a zakończył ok. godz. 22 po otrzymaniu przez górników pisemnego zobowiązania nowej premier Ewy Kopacz, że przyspieszy prace legislacyjne nad tzw. ustawami górniczymi.

Górnicy, głównie z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, protestowali przeciw polityce rządów PO–PSL, który – zdaniem związkowców z sektora górniczego – zezwala na import „czarnego paliwa” z Rosji po cenach dumpingowych, gdy w tym samym czasie polskie kopalnie mają miliony ton niesprzedanego surowca.

protest_gornikow

– Od miesięcy rząd obiecywał, że ureguluje kwestię importu rosyjskiego węgla i koncesji na handel surowcem. I jak zwykle nic nie zrobił. Było tylko kwestią czasu, że ludzie wezmą sprawy w swoje ręce i właśnie jesteśmy tego świadkami – mówił obecny na przejściu granicznym Braniewo-Mamonowo szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, który protest na granicy nazwał „akcją obywatelskiego embarga”.

– Chcemy zwrócić uwagę na to, że do kraju wpuszczany jest tańszy węgiel, że nikt się nie interesuje tak potężną branżą, jaką jest górnictwo i przez to zabezpieczeniem energetycznym kraju – podkreślał wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Węgla Kamiennego NSZZ „S” Stanisław Kłysz.

Górnicy i związkowcy otrzymali wsparcie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które w przyjętym 24 września stanowisku podkreśliło, że Związek nie pozostanie obojętny wobec społecznego niezadowolenia.

Stanowisko Prezydium KK NSZZ “Solidarność” w sprawie górniczego protestu przeciwko nieuczciwemu importowi rosyjskiego węgla:

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera spontaniczny protest obywatelskiego nieposłuszeństwa, który jest skierowany przeciwko nieuczciwemu importowi rosyjskiego węgla.

Blokowanie torów, po których wwożony jest węgiel z Federacji Rosyjskiej, to konsekwencja złamania przez resort gospodarki i premiera Donalda Tuska deklaracji ograniczenia tego procederu. Zrozumiała jest determinacja i oburzenie górników w sytuacji, gdy polskie spółki węglowe stoją na skraju upadku, a do naszego kraju importowane są coraz większe ilości złej jakości węgla po dumpingowych cenach. To nie tylko rujnuje naszą gospodarkę, ale również stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że w postawie górników widać więcej troski o interes narodowy, niż u rządzących nami polityków. Ostrzegamy, że dalsze odsuwanie w czasie rozwiązań ratunkowych dla polskiego górnictwa może doprowadzić do eskalacji społecznego niezadowolenia, wobec którego NSZZ „Solidarność” nie pozostanie obojętna.

Protest trwa

Według szacunków w 2013 r. import węgla do Polski osiągnął poziom ok. 11 mln ton, z czego większość pochodziła z Rosji. Według danych Eurostatu cytowanych, w pierwszym kwartale bieżącego roku do naszego kraju trafiło 2,5 mln ton importowanego węgla (ponownie głównie z Rosji), czyli o jedną trzecią więcej niż w analogicznymi okresie roku ubiegłego!

Zdaniem związkowców do nieuczciwa konkurencja. Chociażby dlatego, że do Polski trafia nieposortowany urobek, np. muły i miały wymieszane z grubym węglem. To oznacza niższą wartość i niższe opłaty tranzytowe. Jednak po przekroczeniu granicy rosyjski węgiel jest sortowany i każdy rodzaj urobku jest sprzedawany osobno, już po wyższych cenach.

Związkowcy z „S” postulują ponadto zobligowania polskich ciepłowni do korzystania z polskiego węgla.

Pomimo zakończenia blokady przejścia granicznego Braniewo–Mamonowo protest zdesperowanych górników trwa. Od 23 września ponad 100 górników strajkuje pod ziemią w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, przeznaczonej do likwidacji – a to ostatnia czynna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim! Kopalnia zalega pracownikom łącznie ok. 22 mln zł różnorakich zobowiązań. Również od 23 września trwa spór zbiory związkowców z zarządem Kompanii Węglowej. Przedstawiciele 13 central związkach utworzyli Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy.

Górnicy zapowiadają również dużą manifestację w Warszawie – 1 października przed budynkiem Sejmu w czasie expose premier Ewy Kopacz.

fot. solidarnosckatowice.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę