Projekt o agencjach pracy do konsultacji społecznej

Do konsultacji społecznej skierowano projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Agencje pracy tymczasowej obawiają się wielu zmian, m.in. przepisu wydłużającego umowy kobiet w ciąży, który ich zdaniem zmniejszy chęć zatrudniania kobiet.

Według projektu maksymalny czas pracy tymczasowej u jednego pracodawcy miałby zostać ograniczony do osiemnastu miesięcy. Wprowadzone zostaną dodatkowe wymagania przy zawieraniu umów oraz kary za kierowanie pracowników tymczasowych do prac szczególnie niebezpiecznych.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę