Prognozy PKB w górę według Moody’s

W tym roku polska gospodarka, liczona jako Produkt Krajowy Brutto, wrośnie o 4,3 proc. – tak prognozuje Agencja Moody’s, jedna z uznawanych na świecie agencji ratingowych. Wcześniejsze szacunki wskazywały na wzrost PKB w tempie 3,2-3,9 proc.

Agencja Moody’s podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w bieżącym roku do 4,3 procent z 3,2 procent. Wicepremier Mateusz Morawiecki może być zadowolony.

- Silniejszy od oczekiwań wzrost w Polsce oraz sytuacja fiskalna są korzystne dla wiarygodności kredytowej (credit positive)” – napisano.

Z kolei, jak informowaliśmy, GUS podał, że PKB w II kwartale 2017 r. wzrósł o 3,9 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 4,0 proc. rok do roku w I kwartale. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 0,8 proc. rok do roku, zaś popyt krajowy wzrósł o 5,6 proc.  

- Spodziewamy się, że wzrost PKB będzie napędzany solidną konsumpcją prywatną, a także powolną, ale stabilną, odbudową w inwestycjach, co odzwierciedla korzystne warunki w otoczeniu zagranicznym i wyższe napływy funduszy z Unii Europejskiej – napisali analitycy Moody’s, opiniując, że wyższy wzrost i lepsza realizacja budżetu znacząco zwiększają szansę, że deficyt w Polsce był wyraźnie poniżej progu z Maastricht, czyli 3 proc. PKB w trzecim roku z rzędu.

Ministerstwo Finansów podało, że nadwyżka budżetowa po lipcu br. wyniosła 2,4 mld zł. W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 r. napisano zaś, że deficyt budżetu w 2017 r. wyniesie 32,9 mld zł.  

Zdaniem ministerstwa, ocena wyników gospodarki przez agencję Moody’s oraz jej nowa prognoza tempa wzrostu PKB na br. potwierdzają, „że przyjęty przez rząd scenariusz przyspieszenia tempa wzrostu aktywności gospodarczej w 2017 r. (do 3,6 proc.) można uznać za stosunkowo konserwatywny i tym samym dający dodatkowy margines bezpieczeństwa dla sytuacji finansów publicznych, w tym relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB”.

Na wyższym poziomie od założonych dzięki efektom działań ograniczających nadużycia i wyłudzenia w podatkach, kształtują się wpływy podatkowe, które stanowią główne źródło dochodów budżetu państwa. Również dobra sytuacja na rynku pracy owocuje wyższymi przychodami ze składek na ubezpieczenia społeczne.  

 ASG

 

 

      

Download PDF
Powrót Drukuj stronę