Prof. Gliński na UG: „Dokąd Polska Zmierzać Powinna ?”

- Ideałem, do którego powinna dążyć Polska, jest zbudowanie suwerennej wspólnoty politycznej z dobrze funkcjonującymi instytucjami demokratycznymi. Tego typu wspólnota będzie miała wysoki poziom kultury (także instytucjonalnej), będzie działała w sposób odpowiedzialny, a obywatele będą mieli zaufanie do państwa – twierdzi prof. Piotr Gliński, socjolog, kandydat PiS na premiera „rządu technicznego”.

Z poglądami prof. Glińskiego na Państwo będą mogli zapoznać się słuchacze środowego (5 czerwca) wykładu na Uniwersytecie Gdańskim. Warto przekonać się, czy jest alternatywa dla rządu PO-PSL i czy „kartel władzy” ma z kim przegrać…

Prof. Gliński za priorytety uznał przemiany w polskiej tożsamości (ustalenie wspólnego dla Polaków kanonu wartości; nie określiliśmy go w roku 1989, oddając przestrzeń wartości narodowych intencjonalnemu zagospodarowaniu przez różnego typu środowiska, które można określić ogólnie jako politycznych i ekonomicznych beneficjentów porozumienia Okrągłego Stołu);  komunikację społeczną (dziś w Polsce komunikację zastępuje propaganda, przemoc symboliczna, manipulacja, zanurzenie w obłudzie), demokrację partycypacyjną (podstawowe wymiary tego systemu są w Polsce niedojrzałe: debata publiczna w zasadzie nie istnieje, dominujące media sprzyjają jednej opcji politycznej i światopoglądowej; społeczeństwo obywatelskie jest rozbite na enklawy), konieczność sprawnego państwa (sprawne państwo to takie, w którym politycy nie tylko umieją, ale także mogą rządzić, mają możliwość obezwładnienia, a przynajmniej neutralizowania wpływu rozmaitych grup interesów),  neutralizacja tzw. antyrozwojowych grup interesów, zmiana edukacyjna (szkoła   musi zacząć przekazywać nowoczesną wiedzę i umiejętności, ale także wychowywać), nowoczesna gospodarka, która musi realizować polski interes narodowy, solidarność społeczna (Polska nie może być tylko dla niektórych).

Wykład prof. Piotra Glińskiego „Dokąd Polska Zmierzać Powinna ?”

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa, ul. Bażyńskiego, Audytorium A

Termin:  środa 5 czerwca, godz. 17:00

Organizator: Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę