Produkcja w górę

Analitycy Ministerstwa Rozwoju prognozują, że w czerwcu 2017 roku wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 4 proc. w skali roku – czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Dodać należy, że miesięczne dynamiki produkcji w bieżącym roku są wyraźnie determinowane liczbą dni roboczych. Z tego powodu w czerwcu, przy jednym dniu roboczym mniej, oczekujemy niższej dynamiki w przemyśle.

GUS poinformował, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju br. o 9,1 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,5 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,5 proc. wyższym r/r.

Ekonomiści bankowi wskazują, że rosnący popyt krajowy i zagraniczny wpłynie pozytywnie na produkcję przemysłową w kolejnych miesiącach. Przyczyni się do tego dobra koniunktura w gospodarce niemieckiej, przyspieszenie globalnego handlu, odbicie krajowych inwestycji, pociągające za sobą wzmożoną produkcję dóbr inwestycyjnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę