Problemy pracowników cywilnych MON wciąż nierozwiązane

Sytuacja w przedsiębiorstwach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej była głównym tematem posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 17 października w Warszawie w Biurze Komisji Krajowej W trakcie spotkania analizowano aktualną sytuację pracowników zatrudnionych w Resorcie Obrony Narodowej. W sferze materialnej dotyczącej spółek PGZ S.A.. wskazano na dramatyczną sytuację w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie, problemy w Stoczni Wojennej w Gdyni, czy brak zarządzającego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. Poruszono również sprawę braku wystarczających zamówień dla części zakładów wywodzących się z byłych Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych (WPRP). Odnośnie sfery budżetowej MON skoncentrowano się na kwestiach planowanej podwyżki na 2019 r., tegorocznych oczekiwanych jednorazowych wypłatach okolicznościowych oraz na problemie braku środków na fundusz nagrodowy w czterech RBLogach MON. W sprawach najbardziej istotnych dla pracowników postanowiono wystąpić do Premiera RP i Ministra Obrony narodowej oraz prezydium Komisji Krajowej.

W czasie posiedzenia uzupełniono wakat w prezydium Rady Sekcji, w jej skład wszedł Czesław Banaszek z Rosomaka S.A. z Siemianowic Śląskich. W drugiej części posiedzenia ustalono tematy na planowane spotkanie z pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi, które odbyło się w godzinach popołudniowych. Dotyczyło ono większości tematów omawianych w trakcie posiedzenia Rady Sekcji odnośnie sfery budżetowej – włącznie z podwyżką płac prognozowaną na 2019 r., wypłatami jednorazowymi w br. oraz sprawami interwencyjnymi zgłoszonymi przez NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę