Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kwidzynie

Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych – to główny temat wyjazdowego posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 4 kwietnia w Kwidzynie. Spotkanie miało na celu przygotowanie kolejnego zebrania całej Rady, które poświęcone będzie właśnie tej problematyce. Zaplanowano je na 27 kwietnia w Gdańsku. W Kwidzynie członkowie Prezydium WRDS, wśród nich przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, zapoznali się z działalnością jednej z miejscowych spółdzielni. Omówili także sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem WRDS.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę