Prezydent Kaczorowski: strażnik ciągłości państwa

Ryszard Kaczorowski 19 lipca 1989 roku, po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata, objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Tego samego dnia Zgromadzenie Narodowe wybrało (przy udziale także kilku wybranych z listy OKP parlamentarzystów) na prezydenta PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego, jednego z zaufanych ludzi Moskwy, współodpowiedzialnego za dławienie dążeń niepodległościowych i wolnościowych nie tylko w Polsce, ale i w bloku wschodnim m.in. w Czechosłowacji.

Ryszard Kaczorowski pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był synem Wacława Kaczorowskiego i Jadwigi z Sawickich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku. Był przed II wojną instruktorem harcerskim.

Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w 1939 roku tworzył Szare Szeregi i pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Był łącznikiem między Szarymi Szeregami a Komendantem Związku Walki Zbrojnej.

17 lipca 1940 aresztowany przez NKWD. Był więziony w Białymstoku oraz w Mińsku. 1 lutego 1941 r. został skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Po stu dniach pobytu w celi śmierci 10 maja sowiecki sąd zamienił wyrok k.s. na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, a po podpisaniu układu Sikorski-Majski w marcu 1942 wstąpił do Armii Polskiej formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu.

25 stycznia 1988 Prezydent RP Kazimierz Sabbat, na podstawie artykułu 24 Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935, wyznaczył go na „następcę Prezydenta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości”.

20 grudnia 1990 zakończył działanie prezydenckiego urzędu na emigracji i cztery dni później przekazał na Zamku Królewskim w Warszawie insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej, wśród nich insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski, wybranemu w wyborach powszechnych prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Prezydent Kaczorowski, depozytariusz ciągłości państwowości polskiej, zginął 10 kwietnia 2010 roku w tragicznym locie na uroczystości rocznicowe w Lesie Katyńskim. W ten symboliczny sposób dopełnił się jego los.

W październiku 2012 roku prokuratura zarządziła ekshumację grobu Ryszarda Kaczorowskiego. Śledczy po analizie dokumentacji medycznej doszli do wniosku, że mogło dojść do pomyłki i zamiany ciał. Niestety, teza znalazła swoje potwierdzenie.

Rodzina Kaczorowskich kultywuje pamięć i tradycję. 15 lipca br. jej członkowie przybyli z kraju i z zagranicy do Lublina. Spotkali się (po raz trzeci) bo – jak mówią – chcą wiedzieć kim są i jak daleko sięga historia rodu. Wielu z nich związanych jest z Lubelszczyzną. Ryszard Kaczorowski jest honorowym obywatelem miasta Lublina.

Ród Kaczorowskich, jak wynika z drzewa genealogicznego pochodzi z Wołynia. Są zapisy z XIX wieku tyczące Pawła i Anny z Kowalczyków Kaczorowskich.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę