Prezydent i premier na XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”

„Dialog społeczny” – drogą do normalności – to hasło XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbywa się w dniach 24–25 listopada w Płocku. Gośćmi związkowców pierwszego dnia obrad byli m.in. prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

 

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

– Umowę zawartą przeze mnie z NSZZ „Solidarność” w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 r. uważam za obowiązująca. Nasze zobowiązania wobec Związku są i będą nadal realizowane. To jest prorodzinny, prospołeczny i propracowniczy pakiet dla całego społeczeństwa. Naszym celem jest to, aby młode pokolenie Polaków tu na miejscu widziało dla siebie perspektywy, a nie myślało o emigracji. Zależy nam także na podkreśleniu godności pracy – podkreślił prezydent Andrzej Duda, przypominając m.in. program „Rodzina 500+”, podniesienie pensji minimalnej, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, działalność Rady Dialogu Społecznego i powrót do niższego wieku emerytalnego. – Miałem zaszczyt pracować z osobą, którą Państwo bardzo dobrze znaliście, z prawdziwym człowiekiem „Solidarności” – Lechem Kaczyńskim. Prezydent mówił mi wiele o „Solidarności”, o Polsce Solidarnej, o władzy solidarnej ze społeczeństwem – podkreślił Andrzej Duda.

Do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, ale także do przykładu, który dała swoim życiem Anna Walentynowicz, odwołała się również premier Beata Szydło. Szefowa rządu przedstawiła działania rządu PiS w pierwszym roku sprawowania władzy. – Służymy zwykłym Polakom, obywatelom, a nie zapatrzonym w siebie elitom – podsumowała Beata Szydło. Zapowiedziała również obniżenie emerytur byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Krajowy Zjazd Delegatów to najwyższa władza w „Solidarności”. Uczestniczy w nim ponad trzystu delegatów, w tym 19 z Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: Bożena Brauer, Gustaw Czarnowski, Krzysztof Czerwiński, Krzysztof Dośla, Edward Fortuna, Roman Gałęzewski, Zdzisławia Hacia, Andrzej Kościk, Zbigniew Kowalczyk, Roman Kuzimski, Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Zbigniew Sikorski, Janusz Śniadek, Leszek Świeczkowski, Krzysztof Żmuda. Andrzej Kościk z gdańskiej „S” po raz kolejny pełni funkcję wiceprzewodniczącego KZD. Delegaci z Pomorza zasiadają też w komisjach zjazdowych: Krzysztof Czerwiński w Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Sikorski w Komisji Mandatowo-Wyborczej i Krzysztof Żmuda w Komisji Skrutacyjnej do Głosowań Tajnych. Również poczet sztandarowy Związku składa się z członków Regionu Gdańskiego: Edwarda Fortuny, Mariusza Połoma i Jana Szewczyka.

Spotkanie w Płocku odbywa się w połowie kadencji 2014–2018 i ma charakter sprawozdawczy, a nie wyborczy. Informację o działalności Komisji Krajowej w ostatnich dwóch latach przedstawił przewodniczący „S” Piotr Duda.

W drugim dniu obrad delegaci skupili się na zmianach w Statucie Związku, mających przede wszystkim „odchudzić” ten dokument i dostosować go do zmieniających się warunków pracy związkowej. Uzupełniono dwa wakaty w składzie Komisji Krajowej NSZZ „S”. Przypadły one Zbigniewowi Gadzickiemu z Regionu Dolny Śląsk i Pawłowi Szpunarowi z Regionu Rzeszowskiego.

Pod opieką Patrona

W przeddzień KZD związkowcy z całego kraju uczestniczyli w mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki, który w latach 80. stanowił jedno z centrów podziemnej działalności antykomunistycznej w historycznej stolicy Mazowsza. Delegaci uczcili także pamięć patrona Związku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po mszy św. każdy mógł ucałować krzyż z relikwiami błogosławionego. Związkowcy złożyli kwiaty przed pomnikiem księdza Popiełuszki znajdującym się na terenie parafii św. Stanisława Kostki.

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

Gośćmi XXVIII KZD NSZZ „S” byli m.in. minister i wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed i Marek Zieleniecki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, główny inspektor pracy Roman Giedrojć, obecna przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, posłowie Janusz Śniadek i Jan Mosiński, prof. Jakub Stelina, były przewodniczący Związku Marian Krzaklewski. Listy do delegatów „S” skierowali m.in. marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Instytut Pamięci Narodowej jest wielkim przyjacielem „Solidarności”. Nie może być inaczej, bo przecież to „Solidarność” doprowadziła Polskę do wolności i niepodległości. Z wielkim zaszczytem i przyjemnością wręczam zawsze zasłużonym związkowców Krzyże Wolności i Solidarności. To odznaczenia przypomina m.in. o solidarności – najważniejszej wartości, jaką Związek wprowadził do światowego dziedzictwa – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek.

Oświata i prawo pracy

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

W trakcie KZD odbyły się dwa panele tematyczne dotyczące kodyfikacji prawa pracy oraz zmian w systemie oświaty. O ile w sprawie pierwszego zagadnienia panuje niemal powszechna zgoda, o tyle reforma edukacji wywołuje duże emocje nauczycieli. Zaplanowany na dwie godziny panel dyskusyjny z minister edukacji narodowej mógłby trwać zapewne cały dzień, a i tak szefowa MEN nie wyjaśniłaby wszystkich wątpliwości pracowników oświaty. Zdzisława Hacia z KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni pytała minister Zalewską m.in. o pakiet osłonowy dla nauczycieli, którzy mogą stracić pracę. Z kolei Bożena Brauer z KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku dopytywała m.in. o przyszłość szkół mistrzostwa sportowego oraz wysokość subwencji oświatowej. – Minister Zalewska wyjaśniła niektóre wątpliwości w szczegółowych sprawach, ale pozostały najważniejsze obawy, m.in. o zwolnienia nauczycieli – oceniła panel Bożena Brauer.

Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę