Prezes Andrzej Wojtkiewicz: Wszystko można kupić, oprócz oddanej załogi

– Filarem naszego sukcesu są pracownicy. Wszystko można kupić, oprócz oddanej załogi – mówił Andrzej Wojtkiewicz, prezes stoczni Remontowa Shipbuilding podczas uroczystego spotkania opłatkowego zorganizowanego dla związkowych seniorów przez stoczniową „Solidarność”.

Ponad sto osób, w tym członkowie koła Emerytów i Rencistów oraz przedstawiciele obecnych pracowników stoczni – związkowcy – członkowie Komisji Międzyzakładowej, jak i Komisji Rewizyjnej,  wzięło udział 18 grudnia w spotkaniu wigilijnym w stoczni Remontowa Shipbuilding.

Oprócz  związkowców, przybyli przedstawiciele zarządu firmy: obok wspomnianego już prezesa, Waldemar Nowak, dyrektor finansowy a także Tadeusz Piotrowski, dyrektor ds. przygotowania i realizacji projektów, Krzysztof Dośla, przewodniczący gdańskiej „Solidarności, Mirosław Piórek, przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego S.A. oraz Benedykt Kerlin, przewodniczący „Solidarności” w Fabryce mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o.

Wszystkich przybyłych przywitał gospodarz spotkania przewodniczący stoczniowej „Solidarności” Krzysztof Żmuda.

Prezes Andrzej Wojtkiewicz w krótkim wystąpieniu przedstawił obecną sytuację firmy, która z roku na rok jest coraz lepsza i tak przyszły rok zapowiada się rekordowo. W planie jest 10 wodowań statków i tyle samo gotowych statków zostanie oddanych armatorom. – Filarem naszego sukcesu są pracownicy. Wszystko można kupić, oprócz oddanej załogi –mówił Andrzej Wojtkiewicz, który życzył, aby tak, jak prężnie rozwija się firma, rozwijał się związek.

Obecna kondycja dawnej Stoczni Północnej jest bardzo dobra, jednak nie zawsze tak było. – Jeszcze kilka lat temu na podobnych spotkaniach zastanawialiśmy się, czy stocznia przetrzyma kolejny rok. Dlatego bardzo się cieszę z sukcesów firmy, które są owocem mądrości zarządzających stocznią, ale również owocem porozumienia między pracodawcą a przedstawicielami pracowników – podkreślił w swoim wystąpieniu przewodniczący Krzysztof Dośla.

Tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziła modlitwa poprowadzona przez  księdza kanonika Tadeusza Balickiego, nowego proboszcza parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Gdańsku, na której terenie znajduje się stocznia Remontowa Shipbuilding. Na spotkaniu obecny był również poprzedni duchowy opiekun stoczniowców ksiądz kanonik Piotr Szamocki.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę