Prawo w pracy: opieka już na godzinę lub dwie

Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni (art. 188 kodeksu pracy).

Od 2 stycznia 2016 r. zmieniają się przepisy i opieka nad dziećmi będzie możliwa do wykorzystania w dniach lub w godzinach. Co to oznacza dla pracownika?

Jest to rozwiązanie o tyle korzystniejsze, że w takich sytuacjach jak wizyty lekarskie, szczepienia, zebrania szkolne, powodujących konieczność zwolnienia się z pracy na 2-3 godziny, będzie się to odbywać bez potrzeby wykorzystywania całodziennego zwolnienia od pracy.

Korzyści są jeszcze dalej idące dla zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, gdzie w niektóre dni praca jest ustalana przykładowo w wymiarze tylko 4 godzin. Skorzystanie ze zwolnienia od pracy liczonego w godzinach spowoduje, że do wykorzystania pozostanie pracownikowi jeszcze 12 godzin (16 godzin – 4 godziny).

Istotnym jest, iż o sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku w danym roku kalendarzowym. Będzie to decyzja wiążąca obie strony (pracownika i pracodawcę).

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Nadal aktualna pozostaje norma, iż jeśli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka pozostają zatrudnieni, ze zwolnienia z tytułu opieki może korzystać tylko jedno z rodziców.

Stan prawny na 2.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę