Prawo przystępowania do związków zawodowych przysługuje każdemu

Trybunał Konstytucyjny przyznał, że ograniczanie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe osobom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne i samozatrudnionym jest niezgodne z Konstytucją RP.

Oznacza to, że wolność prowadzenia działalności związkowej mają osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, taksówkarzy, artystów itp.

Trybunał zwrócił uwagę, że pojęcie pracownika jest szersze niż to w Kodeksie pracy. Trybunał nie odnosi się do pojęcia pracownika z kodeksu, ale do jego znaczenia konstytucyjnego więc przepisy ustawy o związkach zawodowych muszą odnosić się do wszystkich pracujących.

NSZZ „Solidarność” udowodnił to wcześniej przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Z Konwencji nr 87 MOP ratyfikowanej przez Polskę w 1957 r. wynika, że wszyscy pracujący bez jakiegokolwiek rozróżnienia mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Od dnia ratyfikacji umowa międzynarodowa jaką jest Konwencja obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Jednak w Polsce np. zleceniobiorcy czy osoby na umowach o dzieło nie mogli korzystać z wolności koalicji związkowej.

W 2012 roku po związkowej skardze MOP stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakresie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

- Trybunał potwierdził to, co już wcześniej NSZZ Solidarność udowodniła przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Już w 2012 roku po naszej skardze MOP stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakresie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W następstwie naszej skargi MOP nakazał Polsce zmianę prawa w tym zakresie, ale jak do tej pory nic się w tej dziedzinie nie wydarzyło. To kolejny przykład ignorowania partnerów społecznych przez koalicję PO-PSL. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wyroku TK polski rząd, który tak zarzeka się, że będzie ciężko pracował do końca swojej kadencji, niezwłocznie skieruje do Sejmu odpowiednią nowelizację – powiedział Piotr Duda, lider NSZZ „Solidarność”.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę