Od 20 lat doradza oświatowej „S”

Wiedza pana mecenasa Soczyńskiego o oświacie, o jej przemianach jest ogromna. Pan mecenas należy do niewielu osób o tak dużej znajomości mechanizmów rządzących oświatą – tymi słowami rozpoczął powitanie radcy prawnego Bogumiła Soczyńskiego przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego Wojciech Książek, podczas uroczystej Rady Sekcji OiW NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 12 marca 2013 r. w sali Akwen.

W Radzie Sekcji gościnnie wzięli udział przedstawiciele władz Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S”: Teresa Misiuk z Lublina, Monika Kończyk z Gdyni, Ewa Roszyk z Poznania, Jerzy Ewertowski z Iławy i Wojciech Jaranowski z Włocławka oraz przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, reprezentanci różnych Komisji Międzyzakładowych z województwa pomorskiego i innych stron kraju oraz członkowie Stowarzyszenia Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność” wraz z redakcją „Przeglądu Oświatowego”.

Rada Sekcji była wyjątkowa, bo wszyscy obecni dziękowali mec. Soczyńskiemu za ponad 20-letnią, wysoce merytoryczną, perfekcyjną pracę na rzecz środowiska oświatowego w całej Polsce. Podkreślano, że mec. Soczyński pomaga indywidualnym osobom, działaczom związkowym i organizacjom NSZZ „S” wszystkich szczebli; począwszy od szkolnego koła i komisji zakładowej, przez struktury regionalne, aż po krajowe; zawsze mając na uwadze dobro konkretnego człowieka.

W dalszej części obrad dyskutowano na temat obecnej sytuacji w oświacie i działaniach „Solidarności” oświatowej oraz omawiano aktualne sprawy gdańskiej Sekcji Oświaty.

Barbara Ellwart

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę