Pracujemy na państwo dłużej niż chłop pańszczyźniany w dawnej Polsce

Dzień Wolności Podatkowej przypada w tym roku na czwartek 21 czerwca. To dzień, w którym łączny dochód od początku roku zrównuje się z przewidywanymi zobowiązaniami podatkowymi na tenże rok. Obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie. Centrum im. Adama Smitha ogłosiło 21 czerwca Dniem Wolności Podatkowej 2012 zatem formalnie będzie wcześniej niż w 2011 roku, kiedy przypadał 24 czerwca.  Data ta musiała być jednak skorygowana po opublikowaniu 30 maja b.r. komunikatu rządu o rzeczywistych wydatkach w 2011.  Rząd zwiększając wydatki do 51 proc. PKB spowodował, że na jego potrzeby pracowaliśmy w 2011 r. 188 dni – do 7 lipca.
Czy DWP to 24 lub 21 czerwca, według Centrum Adama Smitha pracujemy na państwo dłużej niż chłop pańszczyźniany. Przy średniej gospodarstwa wynoszącej pół łana (łan zależnie od epoki i regionu to 16-24 ha pola) pańszczyzna trwała dwa dni w tygodniu, czyli 102 dni. Chłop uprawiający połowę łana musiał wiec odpracować na rzecz pana 2 dni w tygodniu czyli 33 proc. czasu pracy. Dzisiaj to pół roku. Hipotetyczny Dzień Wolności Podatkowej chłopa pańszczyźnianego przypadał na koniec kwietnia. Bywało, że pańszczyzna przypadała „na komin”, czyli na rodzinę. Dla dwóch dorosłych osób, obciążenie wynosiło więc  16 proc., a dzień wolności podatkowej dla rodziny wypadałby 28 lutego

Do obliczenia, kiedy ów dzień przypada, służy proporcja udziału wydatków publicznych do produktu krajowego brutto. Za dane przyjmuje się założenia budżetowe opracowane przez Ministerstwo Finansów. Centrum im. Adama Smitha jest niezależnym instytutem naukowo-badawczym. Misją Centrum im. Adama Smitha jest badanie gospodarki i działanie na rzecz wolnego rynku – budowanego na fundamencie wolności, moralności oraz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.
W Stanach Zjednoczonych instytucja Tax Foundation wylicza DWP (iloraz federalnych i lokalnych obciążeń podatkowych i produktu narodowego netto) od roku 1900. Na początku XX wieku, kiedy rosła potęga ekonomiczna USA, przypadał on nawet na koniec stycznia, obecnie jest to kwiecień.  W USA DWP w 2011 r. przypadł na 12 kwietnia. Ten sposób liczenia nie uwzględnia rozrośniętego do monstrualnych rozmiarów deficytu budżetowego, który przesuwałby DWP na maj.
W Wielkiej Brytanii Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Adam Smith Institute od roku 1963. Przypada on na przełom maja i czerwca.

Porównywanie podstawowych obciążeń podatkowych różnych państw lepiej uwidacznia wysokość ciężarów podatkowych, jakie ponoszą pracujący. W ostatnich dwóch latach najlepiej wypadały Cypr (13 marca), Malta (16 kwietnia) i Irlandia (10 maja), Nawet  w jednym z najbardziej fiskalnych państw świata Danii obywatele pracują na państwo krócej niż w Polsce. Większe obciążenia są zaś udziałem obywateli Italii, Rumunii,  Węgier, Szwecji, Francji i Niemiec. Największy fiskalizm dopieka Belgom (DWP to 4 sierpnia).

Jednak np. w Emiracie Kuwejtu i w Arabii Saudyjskiej podatki niemal nie istnieją. Jedyne obciążenia to cła, znikome składki socjalne i liniowy podatek CIT (w wysokości 15 proc.), płacony jest jedynie przez zagraniczne firmy. Wydatki rządowe, przeznaczane głównie na infrastrukturę i opiekę społeczną, sięgają ok. 30 proc. PKB i są zaspakajane zyskami z wydobycia ropy naftowej ze złóż należących do panującej dynastii.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę