Pracownik socjalny: solidarność w rzeczywistości społecznej i gospodarczej

Troska. Umacnianie. Siła” pod takim hasłem spotkali się pracownicy socjalni z ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej na swoim drugim Forum Pracowników Socjalnych. Miejscem spotkania było Europejskie Centrum Solidarności, co uczestnikom dało dodatkowy impuls do dyskusji czym jest solidarność i jaka jest rola związków zawodowych, w tym NSZZ „Solidarność”.

Organizatorami forum były komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” MOPR z Gdańska oraz MOPS z Wrocławia, Sopotu i Gdyni, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Gdański. Tematem wiodącym był etos pracownika socjalnego w dobie egoizmu i przemijającej fascynacji neoliberalizmem, w sytuacji dynamiki społecznej, gdy wiele terminów uległo przedefiniowaniu.

Forum zorganizowane 26 i 27 listopada 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności było próbą zdiagnozowania polityki społecznej w jej pomocowym znaczeniu i miejsca pracownika socjalnego. Kolejnym tematem była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak zachęcić do pracy socjalnej, jakie są motywacje do jej podjęcia, gdy ludzie z najlepszymi intencjami spotykają się z odhumanizowaną instytucją i z niskimi wynagrodzeniami.

Forum dopełniał wernisaż zdjęć „Moc jest w nas”, przedstawiających pracowników socjalnych w codziennej pracy i w związkowych akcjach. W tematykę konferencji wprowadził kilkuminutowy film „My socjalni” ilustrujący wypowiedzi Jacka Kuronia, ministra pracy w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, twórcy systemu pomocy społecznej i człowieka, który z wrażliwością lewicową starał się godzić liberalny model i wskazywać w czasie transformacji jak się przystosować, sięgając  do osłony socjalnej (vide zupki Kuronia, zasiłki „kuroniówki”). W czasie kiedy wielu jego kolegów z byłej opozycji zachłysnęło się liberalizmem, a towarzysze porzucali „Kapitał” Marksa dla kapitału było to dla tego trockisty rzeczywiście trudnym wyzwaniem.   

Wykład wprowadzający do tematyki Forum pt. „Pracownik socjalny a nieoznaczone marginesy kulturowe”, wygłosiła prof. dr hab. Maria Flis, antropolog kultury i socjolog, (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Jej wykładowi towarzyszyła myśl, iż „Socjologia musi być socjologią zaangażowaną”. Mówiła więc o sferze „praxis” (rzeczywiste działanie w odniesieniu do idei i teorii).  Poprowadziła wykład z pogranicza filozofii i antropologii kultury, socjologii i polityki społecznej, od Bronisława Malinowskiego, przez Maxa Webera, Alaina Touraine’a i Leszka Kołakowskiego po Zygmunta Baumana.

W panelu wprowadzającym do warsztatów uczestniczyli aktywnie zarówno pracownicy socjalni z widowni, jak też prof. Maria Flis, Anna Dunajska z Trójmiejskich Zespołów Pracy Socjalnej, Pawła Maczyńskiego (PFZPSiPS), dr Marcin Boryczko (UG) i dr hab. Hubert Kaszyński z Instytutu Socjologii UJ.

Poruszana tematyka była szeroka od rekrutacji, studiów, wynagrodzeń po zagadnienia, na które odpowiedzi może znaleźć li tylko filozofia czy antropologia. A na pierwszej linii jest właśnie pracownik socjalny.

Drugą część Forum wypełniły warsztaty dobrych praktyk. A ich tematyka to:

Działamy. Skuteczne związki zawodowe w pomocy społecznej; Tworzymy Jak zadbać o integrację i wizerunek pracowników socjalnych?; Troszczymy się Realnie i skutecznie o bezpieczeństwie osobistym pracowników socjalnych; Chronimy Skuteczna ochrona przed przemocą instytucji; Walczymy Jak efektywnie zadbać o wynagrodzenia?; Rozmawiamy Czy możliwy jest efektywny dialog z pracodawcami, rządem i samorządem; Kształcimy Jak wzmocnić nowe pokolenie pracowników socjalnych?

Tematyka związkowa to warsztaty Związkowiec – ciągła walka dla lepszej pracy.

W Forum uczestniczyło ponad dwustu pracowników socjalnych z niemal wszystkich regionów naszego kraju.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę