Pracownicy zadowoleni z wolnych niedziel

Badania przeprowadzone przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” w sierpniu 2018 r. wśród prawie tysiąca pracowników zatrudnionych w sklepach wielkopowierzchniowych wykazują, że ograniczenie handlu w niedzielę jest bardzo dobrze przez nich oceniane. Zadowolenie pracowników było głównym celem Związku, kiedy walczył o wprowadzenie ustawy o wolnych niedzielach.

Z badań wynika, że 90 proc. kobiet oraz 92 proc. ankietowanych mężczyzn pozytywnie ocenia wprowadzenie ograniczenia handlu w niedzielę. Ponadto 98 proc. pracowników chce mieć wolną od pracy niedzielę. Tylko 2 proc. respondentów uważa, że korzystnym rozwiązaniem byłaby wypłata dodatkowego wynagrodzenia za pracę w ten dzień.

zadowoleni pracownicy 2

Grupa 89 proc. badanych mężczyzn i tyle samo badanych kobiety oceniła, że jest zadowolona ze skutków tej ustawy. Dla 6 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn nie miało to znaczenia. Jedynie 5 proc. kobiet i 3 proc. mężczyzn nie jest z tego zadowolonych.

Jeśli chodzi o ogólny stopień zmęczenia związany z pracą po wprowadzeniu ustawowego ograniczenia handlu w niedzielę, to ponad połowa kobiet (53 proc.) uważa, że zmęczenie się zmniejszyło, 36 proc. nie zaobserwowało żadnych zmian, a tylko 11 proc. ankietowanych kobiet czuje się bardziej zmęczonych. Te bardziej zmęczone w większości są pracownicami dyskontów, gdzie obserwuje się zwiększony ruch klientów w dni poprzedzające wolne niedziele. Jeśli chodzi o mężczyzn, to 59 proc. badanych zaobserwowało zmniejszenie zmęczenia, 32 proc. nie zauważyło zmian, a jedynie 9 proc. odczuło zwiększenie zmęczenia.

Wynik tych badań jest zaskakujący, gdyż oponenci ustawy zakładali, że pracownicy sklepów wielkopowierzchniowych będą niezadowoleni i bardziej zmęczeni. Okazuje się, że ustawowo wolna niedziela od pracy regeneruje siły na tyle, iż pracownik nie odczuwa silnie zmęczenia, mając w perspektywie czas na wypoczynek.

Przebadano również samopoczucie fizyczne. I tak 61 proc. kobiet oraz 64 proc. mężczyzn oceniło poprawę samopoczucia fizycznego. Pogorszenie zaobserwowało u siebie tylko 5 proc. kobiet i 7 proc. mężczyzn. Pozostali nie zaobserwowali żadnych zmian. Tu można dodać, że największą poprawę samopoczucia fizycznego obserwuje się w grupie mężczyzn w wieku poniżej 50 roku życia.

Dosyć podobnie przedstawia się ocena samopoczucia psychicznego. Jedynie 4 proc. kobiet i 4 proc. mężczyzn stwierdziło, że ich samopoczucie psychiczne się pogorszyło.

ocena samopoczucia psychicznego

Bardzo wysoki procent, bo aż 93 proc. badanych uznaje, że konieczność pracy w niedziele jest czynnikiem uciążliwym i stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa oraz zdrowia.

Opracowanie (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę