Pracownicy sieci „Makro” będą protestować w niedzielę

19 sierpnia w niedzielę wolną od handlu, w godz. 12-14  przed Centrum Wsparcia Biznesu w Warszawie (Aleja Krakowska 61) członkowie „Solidarności” z Makro Cash and Carry Polska SA organizują wiec. Podczas protestu związkowcy m.in. przeczytają memorandum do Zakładu Makro Polska S.A.

 

Komisja Zakładowa NSZZ „S” podejmuje protest w związku z brakiem dialogu ze strony pracodawcy, zamrożeniem wynagrodzeń, przeciążeniem obowiązkami w związku z niechęcią pracodawcy do zwiększenia zatrudnienia oraz umniejszaniem roli związków zawodowych w zakładzie pracy.

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Makro Cash and Carry Polska S.A. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o wsparcie frekwencyjne akcji protestacyjnej w dniu 19 sierpnia br. (niedziela) w godzinach 12.00-14.00 w Warszawie.

– Pracodawca „okopał się” na stanowisku, że nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek regulacji płacowych, oczekując od nas propozycji postulatów, które nie są związane z budżetem Pracodawcy, co jest czystą abstrakcją, bo obojętnie jaką zastosujemy formę naszych oczekiwań, zawsze będzie to powiązane z budżetem – argumentują związkowcy.

Na liście zarzutów związkowców wobec szefostwa sieci jest też lekceważenie negocjacji płacowych przez zarząd Makro oraz „optymalizacja zasobów ludzkich”.

Jednym słowem, pracownikom mają być dokładane nowe obowiązki, bez zwiększania wynagrodzenia. „Nie może być tak, że pracownik wykonujący pracę za trzech, gdzie zwiększa się ryzyko chorób zawodowych, poziom stresu, przepracowania, zarabia tyle samo co przed obciążeniem go tymi obowiązkami” – argumentują związkowcy.

Związkowcy z „S” w Makro domagają się wzrostu płac o 400 zł brutto dla każdego pracownika z możliwością negocjacji, by przybliżyć wynagrodzenia do średniej krajowej tego sektora oraz dodatek stażowy stanowiący 1 proc. aktualnej płacy minimalnej, wypłacanej co miesiąc za każdy rok przepracowany po okresie pięcioletniej karencji.

Wyjazd autokaru 19 sierpnia br. o godz. 6.00 spod siedziby Zarządu Regionu przy Wałach Piastowskich 24 w Gdańsku.

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na numer tel. 58/308-44-54.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę