Pracownicy są wartością firmy. Zebranie delegatów NSZZ „S” w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Zbliża się połowa kadencji Związku w latach 2014–2018. Z tego powodu w poszczególnych organizacjach zakładowych odbywają się tzw. śródkadencyjne zebrania członków lub delegatów. 30 marca w siedzibie gdańskiej „S” spotkało się 26 delegatów reprezentujących ponad 100 członków Związku zrzeszonych w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Gościem zebrania był przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, który podziękował związkowcom z GPEC za ich zaangażowanie i działalność na rzecz pracowników.

W ostatnich latach zakładowej „Solidarności” w gdańskim przedsiębiorstwie ciepłowniczym udało się pozytywnie zakończyć kilka istotnych kwestii spornych, m.in. podwyżki wynagrodzeń, program dobrowolnych odejść, pakiet socjalny dla GPEC Serwis. Związkowcy nie boją się korzystać z pełnego przysługującego im prawnie instrumentarium, w tym sporu zbiorowego czy referendum strajkowego – Pracodawca ma obowiązek dzielić się z pracownikami zyskiem wypracowanym przez całą załogę. To pracownicy są największą wartością każdego przedsiębiorstwa. – mówił Stanisław Kotyński, przewodniczący KM NSZZ „S” w GPEC. „Solidarność” jest największą organizacją związkową działającą w gdańskim przedsiębiorstwie ciepłowniczym, ma swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, Radzie Pracowników i w Europejskiej Radzie Zakładowej, jej członkowie pełnią również funkcje społecznych inspektorów pracy.

ACH

fot. A. Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę