Pracownicy przemysłu mleczarskiego z Europy jednoczą siły

Podpisanie europejskiej karty społecznej dla sektora mleczno-nabiałowego w Europie – to dalekosiężny cel związkowców z tej branży, którzy intensyfikują współpracę. W międzynarodowych działaniach biorą również udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. Przewodniczący Sekcji Zbigniew Sikorski, jednocześnie szef „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy i członek Zarządu Regionu Gdańskiego, oraz wiceprzewodniczący Eugeniusz Święcicki („S” w Danone sp. z o.o. Oddział Bieruń) 12 i 13 czerwca uczestniczyli w Wiedniu w spotkaniu przedstawicieli sektora mleczno-nabiałowego z Austrii, Holandii, Niemiec, Polski i Słowacji.

Celem międzynarodowych warsztatów w ramach Projektu Dairynet.eu „Europejska sieć przedstawicieli pracowników w przemyśle mleczarskim”, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, było przedstawienie sytuacji w branży mleczarskiej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz omówienie wyzwań i kierunków rozwoju w sektorze. W spotkaniu wzięli również udział sekretarz generalny Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT) Harald Wiedenhofer oraz James Ritchie z Międzynarodowej Unii Przemysłu Spożywczego i Gałęzi Pokrewnych (IUF). EFFAR zrzesza ponad 2,6 mln pracowników ze 120 organizacji związkowych.

Europejscy związkowcy za najważniejszą kwestię w przemyśle mleczarskim zgodnie uznali procesy konsolidacji i internacjonalizacji, które już wkrótce, bo w 2015 r. zintensyfikuje zniesienie tzw. kwot mlecznych. Rodzi to obawy o stabilność zatrudnienia i warunki pracy w obliczu powiększania się skali dorywczego zatrudniania pracowników w branży mleczarskiej.

Dlatego pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych uczestniczących w projekcie Dairynet.eu (NGG z Niemiec, NNF z Danii, Pro-GE z Austrii, OZPSR ze Słowacki i NSZZ „Solidarność”) planują m.in. wzmocnienie związków zawodowych i rad zakładowych w europejskim sektorze mleczarskim, rozwój dobrych praktyk w zakresie dialogu społecznego oraz innych inicjatyw przedstawicieli pracowników w europejskim sektorze mleczarskim, nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy partnerami europejskimi oraz podjęcie działań w kontekście przewidywanych korporacyjnych restrukturyzacji, fuzji i przejęć.

Organizacje pracownicze podejmujące międzynarodową współpracę działające w kilkunastu firmach z branży, w tym w największych koncernach (Arla Foods, Danone, Nestlé, Zott), utworzyły m.in. specjalną stronę internetową, która ułatwi szybką wymianę informacji.

Nie tak dawno dzięki staraniom związkowców, m.in. z dużym udziałem liderów Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „S”, udało się zawrzeć europejskie porozumienie ws. standardów społecznych w przemyśle okrętowym. Teraz podobne działania podejmują pracownicy europejskiego sektora mlecznego i znów duże zaangażowanie wykazują przedstawiciele „Solidarności”. Oby i efekt był ten sam.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę