Pracownicy o negatywnych skutkach połączenia WCO z Copernicusem

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku przestrzegają przed negatywnymi skutkami wynikającymi z połączenia WCO w Gdańsku ze spółką Copernicus Podmiot Leczniczy. Już w tej chwili standard leczenia chorych onkologicznych znacznie się obniżył, zwiększyło się niestety również ryzyko popełnienia błędów medycznych.

Wyrażając niepokój pracownicy WCO wystosowali do marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka list otwarty, informująco o obecnych i przewidywalnych skutkach połączenia WCO ze spółką Copernicus Podmiot Leczniczy.

Poniżej treść listu:

Szanowny Panie Marszałku,

my pracownicy Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, czujemy się w obowiązku poinformować Pana o obecnych i przewidywanych negatywnych konsekwencjach, które wynikają z decyzji o połączeniu Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku sp. z o.o. z Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
Wojewódzkie Centrum Onkologii jest jednostką tworzoną i rozwijaną od wielu lat. Kluczem do wysokiej wydajności i jakości pracy tego ośrodka jest stała wysokospecjalistyczna kadra,
w tym akademicka, z dużym doświadczeniem i wypracowanymi na przestrzeni wielu lat standardami współpracy. Nie uwzględniono tego, podejmując decyzję o przekształceniu naszego ośrodka, nie przeprowadzono również konsultacji społecznych. Zbagatelizowano zarzuty m.in. związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, byłej wieloletniej dyrektor, a następnie prezes WCO Ewy Solskiej, kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii profesora Jacka Jassema, konsultanta wojewódzkiego do spraw chemioterapii profesor Marzeny Wełnickiej-Jaśkiewicz oraz wielu innych osób, w tym pacjentów; nie uwzględniono wszystkich zaangażowanych w tę sprawę stron.
Pierwszym skutkiem decyzji o połączeniu ośrodków było, z racji rozpoczęcia obowiązywania zakazu konkurencji, odejście wybitnych onkologów zatrudnionych na stałe w UCK, chirurga onkologa, którego doświadczenie zawodowe jest bardzo wysoko oceniane w środowisku lekarskim i wśród pacjentów oraz endokrynologa, który jako jedyny miał doświadczenie w pracy z pacjentami z nowotworami neuroendokrynnymi. Z pracy, ze skutkiem natychmiastowym, odeszli dwaj ginekolodzy onkologiczni, od lat związani z WCO i przeprowadzający w trybie ambulatoryjnym zabiegi ginekologiczne. W miejsce profesora J. Jassema, profesor M. Wełnickiej-Jaśkiewicz, docent K. Serkies, docent R. Zauchy, dr A. Kowalczyk, dr K. Matuszewskiej, dr. E. Senkus, dr J. Mądrzaka, dr K. Konopy zatrudniono w Poradni Onkologicznej lekarza radioterapeutę i dwóch chirurgów onkologicznych, z doświadczeniem zawodowym w zabiegach chirurgii plastycznej. W Poradni Ginekologicznej przyjęto lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji. Wstrzymano wykonywanie zabiegów ginekologicznych z powodu braku wykwalifikowanej kadry lekarskiej.
Zaskutkowało to obniżeniem standardu leczenia chorych onkologicznych, zwiększyło istotnie ryzyko błędów medycznych, zapoczątkowało rozpad wielodyscyplinarnego zespołu oraz wywołało chaos i niepewność wśród pacjentów WCO.
Należy spodziewać się dalszego pogorszenia sytuacji i systematycznego obniżania się standardów opieki wraz z wymianą personelu w Poradniach Specjalistycznych WCO, np. z dniem 1 października 2015 r. kończą współpracę z WCO otolaryngolodzy wąsko wyspecjalizowani w leczeniu pacjentów onkologicznych.
Niewykluczony staje się scenariusz, w którym WCO drastycznie ograniczy swoją działalność na skutek indywidualnych decyzji personelu, a jest to przecież jednostka kluczowa w opiece onkologicznej.
Choroba nowotworowa jest dla indywidualnego pacjenta sytuacją ekstremalną, a w skali społecznej dużym problemem, który według prognoz, będzie narastał.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana, jako reprezentanta władzy publicznej odpowiedzialnego za kształt i jakość służby zdrowia i oczekujemy, że podejmie Pan stosowne działania, aby zapobiec dalszym negatywnym skutkom wynikającym z rozpoczętego procesu łączenia spółek.
Proponujemy wznowienie konsultacji społecznych, spotkanie z reprezentacją sygnatariuszy listu i wspólne szukanie alternatywnych rozwiązań, przy uwzględnieniu istotnych informacji dostarczanych przez osoby, których Państwa decyzje dotykają, tj. personelu WCO i pacjentów WCO.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę