Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Zgłoszenia tylko do 15 października!

Kończy się etap zgłaszania kandydatów w IX edycji ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Poszukiwane są firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego. Aplikacje w tym roku będą przyjmowane od do 15 października. Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jak co roku organizatorem jest NSZZ „Solidarność”.

Zgłoszenia może dokonać zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, może też zgłosić zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną.

Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ „Solidarność”. – Kryteriami, jakie weźmiemy pod uwagę, jest preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne też, by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych – wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność””.

Pobierz regulamin konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Pobierz wniosek o przyznanie certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Żródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę