Praca w terminalach kontenerowych a ograniczenie handlu w niedzielę

Władze Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” apelują o wyłączenie z ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę pracy w terminalach kontenerowych w portach morskich. Jednocześnie apelują o dodatkowe wynagradzanie osób pracujących w niedziele. Decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium ZRG NSZZ „S”.

 

Decyzja nr 114/2016

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje o wykreślenie z projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk sejmowy nr 870) z Art. 2 ust. 1 punktu c, który uzależnia pracę w niedziele terminali kontenerowych od zgody pracowników. Zapis ten może sugerować zablokowanie pracy terminali kontenerowych w niedziele, co utrudni funkcjonowanie portów morskich. Jednocześnie podkreślamy, że praca w niedziele w portach powinna być dodatkowo wynagradzana i traktowana jako wyjątkowa.

Prezydium ZRG NSZZ „S”

Zobacz oświadczenie dotyczące terminali kontenerowych w związku z projektem ograniczenia handlu w niedzielę…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę