Międzyregionalna Sekcja Muzeów już działa!

Małgorzata Paszylka-Glaza z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum Narodowym w Gdańsku została wybrana przewodniczącą Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego NSZZ „Solidarność”. To nowa struktura związkowa zarejestrowana 3 września przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Wybory władz były głównym punktem I Walnego Zebrania Delegatów sekcji, które odbyło się 12 września w sali Akwen w Gdańsku.

Do 8-osowej Rady Międzyregionalnej Sekcji Muzeów wybrani zostali przedstawiciele wszystkich organizacji wchodzących w skład sekcji: Joanna Harasim-Grym (KZ NSZZ „S” w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska), Jolanta Justa (KZ NSZZ „S” w Muzeum Zamkowym w Malborku), Adam Kamrowski (KZ NSZZ „S” w Muzeum Archeologicznym), Wojciech Myszk (KM NSZZ „S” w Kaszubskim Parku Etnograficznym), Barbara Spigarska (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym), Zbigniew Szewczyk (KZ NSZZ „S” w Centralnym Muzeum Morskim), Violetta Tkacz-Laskowska (KM NSZZ „S” w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) oraz Aniela Agata Wawrzyk (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym w Gdańsku).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Anna Ciemińska (KZ NSZZ „S” w Centralnym Muzeum Morskim), Waldemar Hetmański (KM NSZZ „S” w Kaszubskim Parku Etnograficznym), Henryk Soja (KM NSZZ „S” w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) oraz Iwona Ziętkiewicz (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym).

Nad prawidłowym przebiegiem WZD czuwali Irena Jenda, wiceprzewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego.

– Życzę członkom nowej sekcji powodzenia w działalności. To krok w dobrą stronę. Powinny powstawać nowe, silne struktury branżowe. Warto podkreślić, że w przypadku Międzyregionalnej Sekcji Muzeów był to proces oddolny, zainicjowany przez samo środowisko – mówił Krzysztof Dośla.

Przewodnicząca nowej sekcji z zawodu jest historykiem sztuki, pracuje w Muzeum Narodowym jako kustosz i kurator zbiorów sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.

„Muzealna” „Solidarność” już wzięła się do pracy. W ciągu kilkunastu dni odbędzie się kolejne robocze spotkanie.

Najważniejsze problemy, które dotykają nasze środowisko, to dramatyczne wręcz niedofinansowanie i skandalicznie niskie zarobki – powiedziała nam tuż po zakończeniu zebrania sekcji Małgorzata Paszylka-Glaza. Dodała, że wprawdzie istnieje moda na kulturę i otwieranie nowych placówek muzealnych, ale nie przekłada się to na dobrą organizację i odpowiednie finansowanie placówek muzealnych.

– Do tej pory nasze środowisko nie było obecne w debacie. Nasza praca jest niewymierna, niczego nie produkujemy, więc trudno o jej sprawiedliwą ocenę. Jako sekcja NSZZ „Solidarność” będziemy chcieli m.in. zadbać o godność pracowników muzeów oraz uczestniczyć w kreowaniu polityki kulturalnej regionu – powiedziała Paszylka-Glaza.

ACH

Fot. Adam Chmielecki

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę