Praca przeszkadza w życiu rodzinnym

Co czwarty pracownik przyznaje, że godziny pracy kolidują z życiem rodzinnym, a ponad 35 proc. pracuje dłużej, niż przewidują normy informuje portal pb.pl.

Według danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP), Polska należy do krajów europejskich, gdzie środowisko psychospołeczne w pracy jest niekorzystne.

Przejawia się to w wysokim wskaźniku niepewności pracy (18 proc. pracowników uważa, że mogą stracić pracę w ciągu 6 miesięcy), długości czasu pracy (36,6 proc. pracuje dłużej niż 40 godzin tygodniowo), konflikcie praca — życie (według 25 proc. godziny ich pracy nie są dopasowane do obowiązków rodzinnych i społecznych), a ponadto braku wsparcia ze strony szefów i możliwości partycypacji w organizowaniu warunków pracy.

Według badań CIOP, dyskryminację oraz tyranizowanie w pracy zgłasza po 3 proc. polskich pracowników. Rada podkreśla, że oficjalne dane o skargach na mobbing i molestowanie seksualne, a także o związanych z tym sprawach karnych, nie odzwierciedlają rzeczywistej skali tych zjawisk. Według danych Prokuratury Generalnej, w 2013 r. prowadzono w Polsce 104 sprawy o dyskryminację, mobbing i molestowanie seksualne w pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę