Praca nie dla 50+

Ponad trzy czwarte  polskich firm – 76 proc. nie ma odpowiednich programów pracowniczych dostosowanych do osób w wieku 50+ – wynika z danych Work Service, które publikuje portal wgospodarce.pl.

„Dane są tym bardziej zaskakujące, że pracodawcy mogą liczyć na pokrycie przez państwo 80 proc. kosztów szkoleń, na które wyślą pracowników po 45. roku życia” – wskazuje Work Service.

Pracodawcy zatrudniający seniorów mogą liczyć na specjalne ulgi oferowane przez państwo. Nie muszą też płacić składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat i za kobiety w wieku powyżej 55 lat. To także niższe koszty absencji chorobowych, ponieważ za zwolnienie lekarskie pracowników 50+ pracodawca płaci tylko przez 14 dni. Firmy zatrudniające seniorów do prac interwencyjnych mogą uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne nawet przez dwa lata.

Według Work Service pracodawcy, którzy zadeklarowali, że w ich firmach funkcjonują programy pracownicze dla seniorów, najczęściej wymieniali dofinansowanie do opieki medycznej (30 proc.), dostęp do kursów i zajęć doszkalających (23 proc.), elastyczny czas pracy i możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (15 proc.), a także zajęcia z młodszymi pracownikami czy pracę w charakterze mentora młodszych i nowych pracowników.

„Wiedza, własne know how i zasoby ludzkie to zaraz po nowoczesnych technologiach istotne czynniki, które w przyszłości będą miały wpływ na wartość i pozycję rynkową przedsiębiorstw. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy 50+ stanowią znaczącą wartość dodaną i mogą uzupełniać niedobory kadrowe spowodowane niżem demograficznym czy emigracją zarobkową. Firmy, które jako pierwsze dostrzegą ten fakt i wykorzystają potencjał seniorów będą w stanie osiągać sukces na konkurencyjnym rynku” – podkreśla Work Service.

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 r. co trzeci Polak będzie miał 65 lub więcej lat. W grupie osób w wieku 65-69 lat w Polsce pracuje zaledwie 9 proc., przy światowej średniej na poziomie 20 proc., a w wieku 55-64 – 42,5 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę