Praca musi być godna i bezpieczna. Stanowisko Prezydium ZRG NSZZ „S” w związku z wypowiedzią prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Komentarz prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego do skargi NSZZ „Solidarność” na wydłużenie wieku przejścia na emeryturę to nieporozumienie świadczące o niezrozumieniu sedna problemów i realiów dzisiejszego rynku pracy w Polsce – uważają władze gdańskiej „Solidarności”. Przypomnijmy, że uzasadniając decyzję Trybunału, prof. Rzepliński powiedział m.in.: Mam poczucie, że traktujemy w tej ustawie i w dyskusji o tym pracę jako swoistą katorgę, torturę, rzecz niemal haniebną i chcemy jak najszybciej obywateli uwolnić od tej katorgi, i jak najszybciej uczynić z nich emerytów. Mnie się to kłóci z tym, czym jest praca, jak silnie od zawsze, od samego początku wyznacza ona nasze człowieczeństwo”. Władze gdańskiej „S” uważają również, że praca do 67 roku życia może stanowić zagrożenie dla osób ją wykonujących i ich otoczenia.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w związku z wypowiedzią prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego dotyczącą wydłużenia wieku przejścia na emeryturę:

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ uważa komentarz prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego do skargi NSZZ „Solidarność” na wydłużenie wieku przejścia na emeryturę za nieporozumienie świadczące o niezrozumieniu sedna problemów i realiów dzisiejszego rynku pracy w Polsce.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wartością jest praca godna i bezpieczna. Takie stanowisko zajmuje także Międzynarodowa Organizacja Pracy w Konwencji nr 102. Naszym zdaniem przymusowe wydłużenie okresu pracy dla osób, które zdrowotnie nie będą w stanie temu sprostać, może zagrozić nie tylko pracownikowi, ale i otoczeniu a także naraża pracownika na stres i spowoduje zwiększenie bezrobocia w najstarszej grupie wiekowej, co już w ubiegłym roku nastąpiło. Pozbawi też bardzo ważnego dla tej grupy Polaków poczucia bezpieczeństwa.

Brak tej świadomości może dziwić, zwłaszcza w przypadku prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a w latach wcześniejszych wieloletniego Sekretarza Helsiń-skiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Gdańsk, 9 maja 2014 r.

Więcej: Wątpliwości sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Więcej: Trybunał Konstytucyjny pozostawił 67 lat

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę