Zgłoszenia pracodawców przyjaznych pracownikom do końca września

Do końca września można nadsyłać zgłoszenia pracodawców do siódmej edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Termin, pierwotnie przewidziany na koniec lipca, przedłużyło Prezydium Komisji Krajowej.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl.

Zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy. Wyniki będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z sugestią Państwowej Inspekcji Pracy zrezygnowano z wymogu dołączania do zgłoszeń informacji pochodzącej z Inspekcji Pracy na temat skarg i kontroli prowadzonych u pracodawcy (niezgodne z prawem). W zamian za to w kwestionariuszu zgłoszeniowym pojawiły się nowe punkty informacyjne. Jeden z nich dotyczy ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych a drugi kontroli przeprowadzanych u pracodawcy. Ponadto został uszczegółowiony zakres informacji przedstawianej w opinii organizacji zakładowej.

Patronat honorowy nad imprezą objął po raz kolejny Prezydent RP.

Regulamin konkursu i ankiety zgłoszeniowe dostępne tutaj.

Żródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę