Pożegnanie Zofii Borakowskiej

– Zawsze dawała nam przykład uczciwej, porządnej pracy w harcerstwie i tego, co harcerstwo niesie ze sobą; miłości do człowieka, do ojczyzny i do Boga – mówiła Adela Szramkowska z Akcji Katolickiej podczas pogrzebu Zofii Borakowskiej, harcerki, lekarki i działaczki NSZZ „Solidarność”.

Zdjęcia: Tomasz Wittbrodt

W piątek, 2 lutego, w ostatniej drodze na cmentarzu komunalnym w Rumi uczestniczyli współpracownicy zmarłej, mieszkańcy, a także poczty sztandarowe. Uroczystość prowadził salezjanin ks. Jacek Żurawski.

– Druhna harcmistrzyni Zofia Borakowska miała niemały wkład w wychowanie pokoleń mieszkańców i mieszkanek Rumi – powiedziała Patrycja Piotrowska, komendant Hufca ZHP Rumia. – Zorganizowała prawie 70 wyjazdów, podczas których nauczyła nas, że plecak nigdy nie jest tak ciężki, jak się wydaje, a wędrówka zbyt długa. Pełniąc w ZHP wiele funkcji nigdy nie zapominała o istocie harcerskiej powinności, żadnego ze srebrnych i złotych sznurów nie nosiła tak dumnie, jak funkcji drużynowej, którą pełniła do końca życia. Myślę, że to lekcja dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że nie zaszczyty i odznaczenia, ale szczera służba drugiemu człowiekowi jest kluczem do szczęścia. Żegnamy nie tylko wybitną instruktorkę, ale przede wszystkim członkinię naszej harcerskiej rodziny, której brak już zawsze będzie nam towarzyszyć.

Zofia Borakowska urodziła się w 1935 roku, przez ponad 50 lat działała czynnie w harcerstwie, należała również do „Solidarności”. W latach 1980 – 1981 była wiceprzewodniczącą, a w latach 1989–2010 przewodniczącą Komisji Zakładowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wejherowie. Od 1990 do 2006 roku wchodziła w skład Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a w pierwszej połowie lat 90 kierowała Oddziałem ZRG w Wejherowie. W okresie 1990 – 2014 była delegatem na WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– Funkcje, które pełniła, świadczą o tym, że całe życie oddała służbie ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Jest pięknym wzorem i przykładem dla młodych ludzi – mówił Witold Reclaf, wicestarosta wejherowski.

Zofia Borakowska zmarła nad ranem 27 stycznia 2018. – Dziękujemy za wychowanie kilku pokoleń instruktorów i instruktorek – podziękował podczas pogrzebu podharcmistrz Bogdan Formella.

(Witt)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę