Pożegnanie Duszpasterza ludzi pracy

13 września 2017 r. zmarł ks. bp Kazimierz Ryczan, który w latach 1980–1981 był pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. We wtorek 19 września odbył się pogrzeb księdza biskupa seniora w kieleckiej Bazylice Katedralnej. Setki wiernych uczestniczyło w żałobnej mszy świętej.

Ks. bp. Kazimierz Ryczan urodził się w 1939 r. w Żurawicy na Podkarpaciu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r. W lipcu 1993 r. Jan Paweł II mianował go na ordynariusza diecezji kieleckiej. Posługę ordynariusza diecezji pełnił do 2014 r., kiedy to, po osiągnięciu wieku emerytalnego, złożył rezygnację. Od 1994 r., w ramach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, objął funkcję przewodniczącego Komisji Społecznej, a w 2008 r. został delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Był doktorem habilitowanym nauk teologicznych, więc został członkiem Rady Naukowej przy Episkopacie.

Zjazd „S” przyznał bp. Ryczanowi medal „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”, m.in. za to, że jako wykładowca KUL był jednym z założycieli „Solidarności” na tej uczelni. Został też odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Był honorowym obywatelem gminy Żurawica, a także miast Kielce.

Był dobrym, wiernym i gorliwym pasterzem naszej diecezjalnej wspólnoty wiary przez ponad 21 lat – mówił biskup kielecki Jan Piotrowski, jednocześnie przypominając fragment listu inauguracyjnego zmarłego kapłana, skierowanego w 1993 r. wiernych diecezji kieleckiej:

„Chciałbym, abyśmy w cieniu krzyża, w zasięgu macierzyńskich oczu Maryi tworzyli wspólnotę wierzących”. Od tego momentu mottem jego życia stały się trzy elementy: krzyż, Maryja i wspólnota.

mig

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę