Pożegnaliśmy śp. Wojciecha Hebla. Podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych

Jacek Żalikowski z KZ NSZZ „Solidarność” w OPEC Gdynia przesłał na nasze ręce podziękowania – w imieniu Rodziny, Przyjaciół a także swoim – za liczny udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Wojciecha Hebla.

Szczególne podziękowania skierowane są do wszystkich przedstawicieli gdyńskich, a także tych spoza Gdyni organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, za udział pocztu sztandarowego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Krzysztofa Dośli, a także pocztów sztandarowych:

  1. Portu Gdynia
  2. Stoczni Nauta
  3. GPEC Gdańsk
  4. przedstawicieli MPEC Olsztyn ze sztandarem Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę