Powstanie sekretariat do spraw morskich

W Polsce powstanie sekretariat do spraw morskich grupy „16+1”, zrzeszającej kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Chiny. Decyzja zapadła na szczycie Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia w Rydze. Chiny zadeklarowały, że będą znosić bariery w zakresie importu produktów rolno-spożywczych z naszego regionu.

W grupie „16+1” oprócz Chin znajdują się: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia. Obserwatorem ryskiego szczytu była m.in. Białoruś.

- Zapadała decyzja o woli 16 państw i Chin, aby uruchomić sekretariat do spraw morskich w Polsce. Będzie to instytucja, która będzie sprzyjała aktywizacji działalności przemysłu stoczniowego, uruchomieniu nowego kanału informacji pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami. Jest wyraźna wola ze strony państwa chińskiego, żeby znosić wszelkie bariery w zakresie importu, a z Polski eksportu, produktów rolno-spożywczych. Do tej pory były pewne problemy ze sprzedażą naszych produktów rolnych: wieprzowiny, wołowiny, jabłek. Dzisiaj ze strony chińskiej usłyszeliśmy wyraźną deklarację, że ten proces będzie usprawniony, bariery będą znoszone, żeby polscy rolnicy mogli w większych ilościach sprzedawać swoje produkty w Chinach – powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Nie zapadła decyzja, w którym polskim mieście będzie miała siedzibę ta instytucja.

Premier Łotwy Maris Kuczinskis poinformował, że w ramach grupy 16+1 został ustanowiony fundusz prorozwojowy dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, a Chiny, Polska, Czechy i Łotwa wyraziły gotowość udziału w tej inicjatywie.

Polska jest gotowa zainwestować kilkaset milionów euro w fundusz środkowoeuropejski. Polsko-chińskie inwestycje infrastrukturalne mogłyby być realizowane we współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i ICBC w ramach udziału w funduszu państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Zdecydowana większość wymiany handlowej z Azją przechodzi przez gdański terminal głębokowodny DCT.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę