Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej – próba uchylania żelaznej kurtyny

Jednym z najważniejszych związkowych dokumentów lat 80. było „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” uchwalone przez delegatów na I KZD NSZZ „Solidarność”. Dokument był swoistym wyzwaniem rzuconym „Imperium Zła”. Wolnym głosem wolnych ludzi, przekazanym z Polski do sąsiadów i do sowieckiej „zony”. 

Zjazd związkowych, demokratycznie wyłonionych delegatów swoją pierwszą turę odbył od 5 do 10 września 1981 r.

W jej trakcie uchwalono „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, którego pomysłodawcą był Henryk Siciński, delegat z Ostrowa Wlkp.

Oto treść dokumentu:

Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego, Samorządnego, Związku Zawodowego „Solidarność” przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia.

Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową organizacją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, ze już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu wymiany związkowych doświadczeń.

Tekst został przyjęty 8 września 1981 roku.

Wkrótce do „„Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”” odniosło się Biuro Polityczne KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego oraz organ KC KPZS „Prawda”, bijąc na alarm o siłach kontrrewolucyjnych i antysocjalistycznych, które uczestniczyły w zjeździe „pod pozorem związku zawodowego” i przygotowały „otwarcie prowokacyjny i bezczelny” tekst.

Leonid Breżniew, sekretarz generalny KPZS uznał je za dokument mogący wywołać zamieszki i zaktywizować grupki różnego rodzaju odszczepieńców.

Biuro Polityczne KC PZPR 16 września 1981 r. opublikowało oświadczenie, w którym towarzysze partyjni ocenili, iż: „Jest to obłędna prowokacja wobec sojuszników Polski”.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę