Posiedzenie ZRG: O poparciu dla Andrzeja Dudy zadecyduje Krajówka

5 maja członkowie Komisji Krajowej zadecydują o wsparciu dla kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego członkowie władz regionalnych debatowali o zasadach udziału związku w polityce. Członkowie ZRG omówili również przygotowania do obchodów 35-lecia NSZZ „Solidarność”.

zrg2

Kontrakt programowy

Majowe posiedzenie Zarządu Regionu zdominowała dyskusja na temat zbliżających się wyborów prezydenckich. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej, które odbyło się 22 kwietnia w Kaliszu, mimo długotrwałej dyskusji nie przyjęto żadnego stanowiska dotyczącego poparcia dla kandydata na prezydenta. Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda zobowiązał się jednak do podjęcia negocjacji  z Andrzejem Dudą na temat porozumienia, w którym kandydat na prezydenta z ramienia PiS zobowiązał by się do podjęcia działań zgodnych z postulatami „Solidarności”, między innymi przywrócenie wieku emerytalnego, odejście od niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy itp. Na Komisji Krajowej ustalono, że jeżeli doszłoby do podpisania takiego porozumienia, to członkowie KK zbiorą się na specjalnym posiedzeniu i zadecydują o poparciu w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy. Z informacji przekazanych przez Komisję Krajową  w ubiegłym tygodniu do zawarcia  porozumienia między Andrzejem Dudą i członkami prezydium KK. – 5 maja  zapoznamy się z tym porozumieniem i podejmiemy decyzję – powiedział Krzysztof Dośla.

– Praktyka zawierania kontraktu z politykiem, który w zamian za poparcie w wyborach zobowiązuje się do realizowania postulatów związku to zachodni model wpływania związków zawodowych na scenę polityczną – podsumował dyskusję Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej.

Jubileusz „Solidarności” zaczynamy w czerwcu

Pierwszym punktem tegorocznych obchodów będzie uroczyste spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych, które w tym roku przesunięte zostało z okresu zimowego na letni i odbędzie się 29 czerwca br. w Filharmonii Bałtyckiej.

. Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego przyjęli uchwałę w sprawie wyróżnień z okazji 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Podstawą przyznania wyróżnienia będzie złożenie wniosku prze organizacje zakładowe, sekcje orz prezydium ZRG. Wnioski należy składać do 31 maja 2015 r. – Chcielibyśmy uhonorować szczególnie te osoby, które jeszcze nie otrzymały żadnych wyróżnień. Może osoby aktywne w ostatnich kilku latach. Jednak decyzję o uhonorowaniu danej osoby podejmuje macierzysta organizacja związkowa – mówił Wojciech Książek, członek prezydium ZRG.

Przedstawił on również projekt umieszczenia tablicy na murze koło pomnika Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności w Gdańsku, która będzie poświęcona ofiarom stanu wojennego na Wybrzeżu Gdańskim: Antoniemu Browarczykowi, Wacławowi Kamińskiemu, Piotrowi Sadowskiemu i Janowi Samsonowiczowi.

Kolejne regionalne  uroczystości odbędą się 31 sierpnia br. Na uroczystym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego, jak co roku, wręczone zostaną stypendia dla zdolnej młodzieży z naszego regionu. Członkowie Zarządu Regionu zwrócili się z apelem o wpłaty na Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność”. Treść apelu poniżej.

Przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla zwrócił się do związkowców o przesyłanie do Zarządu Regionu informacji o imprezach, które planowane są przez poszczególne struktury związku.

27 czerwca odbędzie się uroczystości jubileuszowe w Rumi. Planujemy  mszę świętą oraz uroczystą imprezę z udziałem młodzieży – mówił Jerzy Protasewicz. – Obchody rozpoczęliśmy już wcześnie. Już na wiosnę odbyły się lekcje poświęcone „Solidarności” przeprowadzone przez Andrzeja Kołodzieja – uzupełniła Karolina Rydzewska, przewodnicząca „Solidarności” w Igloporcie sp. z o.o.

(mk)

Apel o wpłaty na Fundusz Stypendialny – XIII edycja

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Przed nami rozstrzygniecie trzynastej już edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. W międzyczasie, przed trzema laty, zadania Funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja.

W imieniu Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na jego konto. Informujemy, że środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. Ew. wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel: 308-44-22, tel./fax 305-71-72), email: oswiata@solidarnosc.gda.pl , odnośnie spraw Fundacyjnych: dyrektor p. Renata Tkaczyk: 308-43-47, w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu p. Stefan Gawroński: 308-43-39).

Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej jednorazowe, od 100 zł i więcej). Informujemy, że jedno stypendium to 1.200 zł brutto. Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl (uwaga: można uzyskać zwrot podatku od uczynionej darowizny – więcej na stronie Fundacji.

Tegoroczny finał – wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca. Czyli jest także czas na dokonanie wpłat na Fundusz.

Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.

Z wyrazami szacunku:
Wojciech Książek, Przewodniczący Kapituły Funduszu

Krzysztof Dośla, Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę