Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dzisiaj (15 lutego) ma miejsce posiedzenie zespołów ds. gospodarczych o polityki społecznej na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Tematami posiedzenia będzie „Dostępność komunikacyjna Regionu” oraz rozwiązania komunikacyjne dotyczące SKM i PKM. W posiedzeniach uczestniczy Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” i jednocześnie szef WRDS oraz Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „S” i członek zespołu ds. polityki społecznej na WRDS.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę