Portowcy zmobilizowani na kolejną kadencję

Mariusz Połom, wiceprzewodniczący „S” w Porcie Gdynia, został wybrany na kolejną kadencję przewodniczącym Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”. Podczas Walnego Zebrania Delegatów sekcji, które odbyło się 22 maja w Gdyni, pokonał w wewnątrzzwiązkowej rywalizacji Jacka Szornaka, przewodniczącego KZ NSZZ „S” w „Drobnica” Port Gdynia. Kierowana przez Mariusza Połoma Rada Sekcji otrzymała absolutorium za kadencję 2010–2014.

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

Jako priorytety na nową kadencję przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „S” wymienił m.in. przygotowanie i zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy portowców, realizację Konwencji MOP nr 137 dotyczącą określenia w Polsce statusu prawnego i podniesienia rangi dokerów (robotników portowych) oraz wzmocnienie wizerunku i działań informacyjnych portowych związkowców. Główne problemy stojące przed branżą to prywatyzacja kolejnych spółek oraz brak branżowego i ogólnokrajowego dialogu społecznego. Z kolei jeden z największych sukcesów związkowców z portów w ostatniej kadencji to powstanie dużej organizacji związkowej w terminalu DCT w Gdańsku.

Gośćmi zebrania portowców byli przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla i przewodniczący Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków Andrzej Kościk. Przebieg procesu wyborczego z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej nadzorował Bogdan Olszewski, sekretarz Prezydium ZRG NSZZ „S”.

Szef gdańskiej „S” Krzysztof Dośla podsumował krótko kończącą się kadencję Związku i podziękował przedstawicielom portowców za zaangażowanie w działalność związkową. Przekazał również pisemne podziękowania dla Krajowej Sekcji Portów Morskich od przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy.

Andrzej Kościk w rozmowie z reporterem „Magazynu Solidarność” bardzo dobrze ocenił współpracę między obiema strukturami „Solidarności” w ramach gospodarki morskiej. – Marynarze i dokerzy współpracują, łączy nas wspólnota interesów. Najlepszym przykładem są tu układy zbiorowe pracy marynarzy, które chronią miejsca pracy portowców. Armatorzy i operatorzy w portach bardzo często próbują wykorzystać marynarzy jako tanią siłę roboczą, wykonującą pracę robotników portowych, jak rozładunek statków. Dlatego przepisy układów zbiorowych pracy marynarzy zobowiązują władze portu do uzyskania zgody związków zawodowych portowców na wykonanie prac portowych przez marynarzy – argumentował Andrzej Kościk.

Sekcje krajowe portów morskich oraz marynarzy i rybaków działają wspólnie w ramach Sekretariatu Transportowców oraz Europejskiej (ETF) i Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF). W ramach tych struktur marynarze i portowcy wspólnie kontrolują przestrzeganie przepisów pracy i walczą z tzw. tanimi banderami (FOC) podczas corocznego Bałtyckiego Tygodnia Akcja. – To bardzo skuteczna, ale też efektowna kampania, która w sposób symboliczny pokazuje bardzo dobrą, codzienną współpracę związkowców z obu sekcji – podkreślił Andrzej Kościk.

Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ „Solidarność” zrzesza 11 organizacji związkowych (zakładowych, międzyzakładowych i koordynacyjnych) działających w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Reprezentuje łącznie ponad 3200 portowców.

Podczas XIII WZD sekcji w Gdyni 22 maja delegaci wybrali również Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną, delegatów na Kongres Sekretariatu Transportowców oraz przedstawiciela Sekcji w Komitecie Uczciwych Praktyk przy ETF oraz ITF.

ACH

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę