Portfolio „Solidarności” – Archiwum Komisji Krajowej

Rękopisy nie płoną – twierdził Michaił Bułhakow. Skoro jednak pamięć ludzka jest ulotna, a historię zdają się pisać na nowo ci, którzy są aktualnie u władzy, pozostają archiwa. Działalność NSZZ „Solidarność” oraz tej części opozycji, której początki dał Komitet Obrony Robotników od 1976 roku dokumentuje Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Nie sposób pisać o historii najnowszej bez oryginalnych akt. Archiwum KK „S” tworzy 165 zespołów i kolekcji akt oraz dokumentacji dźwiękowej i fotograficznej (10 tys. fotografii, negatywów i ok. 700 taśm im kaset). To ponad 300 metrów bieżących akt na półkach archiwalnych. m.in. struktur krajowych i zagranicznych NSZZ „Solidarność”.

Są tu też kolekcje materiałów dotyczących strajków w czasach PRL, wydawnictwa ukazujące się poza zasięgiem cenzury, sygnowane przez KSS KOR, Ruch Młodej Polski, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża.

Zasób uzupełnia ok. 2,5 tys. plakatów i ulotek, również tych z Marca ’68 i Grudnia ’70.

Ostatnio archiwum Krajówki uzupełniło swój zbiór o radiostację podziemnej „Solidarności” przekazaną przez Mieczysława Węgrowskiego. Z kolei Artur Zawistowski przekazał nagrania szwedzkiego Radia Moderata, które były też emitowane w języku polskim. W zbiorach są tez sztandary komisji zakładowych. Te znajdują się w depozycie Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

- Głównym zadaniem archiwum historycznego, pozostaje gromadzenie, ochrona, opracowanie i udostępnianie badaczom archiwaliów oraz muzealiów pochodzących z lat 1970-1990. Funkcja Archiwum Zakładowego polega na gromadzeniu i udostępnianiu dokumentacji związanej z działalnością Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” od 1990 roku do chwili obecnej – mówi Stanisław Flis, archiwista, sprawujący piecze nad zasobami Archiwum KK NSZZ „S”.

Zawarcie przez Prezydium KK NSZZ „Solidarność” umowy, w sprawie nieodpłatnego udostępnienia standardowych baz danych dla Archiwum KK, pozwoliło na wprowadzenie informacji o jego zbiorach do Narodowego Systemu Informacji Archiwalnej w 2012 roku. System obejmuje zbiory krajowych i emigracyjnych archiwów historycznych, stanowiąc jednocześnie udostępniony publiczne w Internecie rejestr opisujący ich zawartość. Uczestnictwo w tym  projekcie zapewniło historycznym archiwaliom zgromadzonym w Archiwum KK status zbiorów narodowych, których prawnym właścicielem jest NSZZ „Solidarność”.

Spisy oraz część inwentarzy kolekcji i zespołów akt wprowadzono do baz danych i w czerwcu 2013 roku przekazano do implementacji w Internecie, gdzie zostały umieszczone na serwerze http://baza.archiwa.gov.pl jako zbiory Archiwum KK  NSZZ „Solidarność” (archiwum historyczne nr 347).

Osoby, które przechowują materiały i akta NSZZ „Solidarność” mogą je przekazać do Archiwum KK NSZZ „Solidarność”. Kontakt e-mail: archiwum@solidarnosc.org,pl i tel. 58 308 43 92 lub 58 308 44 20.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę