Porozumienie w szpitalu, pat w stoczni i wygaszane Maćkowy   

Jest wstępne porozumienie w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Salowi, wykonujący w warunkach szpitalnych odpowiedzialną i bywa niebezpieczną pracę, otrzymali wyższy stopień zaszeregowania, a inni pracownicy niemedyczni – podwyżkę.

Oznacza to zawieszenie akcji protestacyjnej w tym istotnym dla regionu szpitalu, w którym mieszczą się m.in. cztery oddziały podsądne. Porozumienie zakłada, że do końca kontraktu, a przed przyszłorocznym „kontraktowaniem usług medycznych” przez NFZ, czyli do wiosny 2018 r., akcje protestacyjne nie będą kontynuowane. Na poniedziałkowym ZRG sytuację w szpitalu przedstawiał Wacław Ciecholiński, przedstawiciel KZ NSZZ „S” ze starogardzkiego szpitala im. Kryzana.

Przypomnijmy, że 27 października br. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim w tzw. sali zebrań odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. O formie protestu  przesądziło referendum, w którym wzięło udział 390 pracowników, z których 386 opowiedziało się za strajkiem.

Wcześniej, bo 17 sierpnia 2017 KZ NSZZ „Solidarność” weszła w spór zbiorowy z  dyrekcją szpitala. Problem i konflikt wynikł z faktu, że ustawa „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych” z 8 czerwca 2017 r. pomija pracowników niemedycznych.

 Ustawodawca w art. 5 ustawy zakłada, że współczynniki wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych opracuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w Regulaminie Wynagradzania.   

Związkowcy na podstawie poprzedniego regulaminu i współczynników dla zawodów medycznych domagali się dodatku 230 zł do płacy zasadniczej dla pracowników niemedycznych. I to zostało zagwarantowane. Drugi załatwiony postulat to wprowadzenie do regulaminu w taryfikatorze i tabeli zaszeregowania IX kategorii starszy salowy.

Tuż przed strajkiem udało się dojść do porozumienia w sprawie statusu salowych. Nadal   nie ma zgody co do postulatu wprowadzenia współczynników pracy w Regulaminie Wynagradzania dla zawodów niemedycznych, analogicznych jak w ustawie o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Stąd nawet konieczność wypłacania dodatku do pensji, by ta osiągnęła minimum ustawowe najniższej płacy.

Zarobki salowych na oddziałach dla podsądnych, na których przebywają osadzeni, wynoszą ok. 1,6 tys. zł na „rękę”. Pracownicy na pozostałych oddziałach otrzymują ok. 1,4 tys. zł netto.    

Podczas ZRG z kolei Mirosław Kamieński, przewodniczący „S” w Stoczni Marynarki Wojennej, poinformował, że nadal nie została sfinalizowana umowa na zakup, będącej w upadłości likwidacyjnej, Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Ma ją nabyć Polska Grupa Zbrojeniowa Stocznia Wojenna za 224 miliony złotych.

Nadal więc los Stoczni Marynarki Wojennej (SMW) jest w rękach syndyka stoczni Magdaleny Smółki i Konrada Konefała, prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stoczni Wojennej. A przecież oferta PGZ została wybrana przez syndyka i zatwierdzona przez sędziego komisarza w  lutym br. Wówczas to wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki zapewniał, że jednym z założeń rządu jest, by przemysł stoczniowy i zamówienia z polskiej armii, były jednym z kół zamachowych gospodarki. I cóż z tego skoro do listopada nie doszło do wykupienia stoczni przez PGZ z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Co tym bardziej nie rozwiewa obaw związkowców co do losów majątku Stoczni MW.

Z mapy gospodarczej Gdańska definitywnie znika zakład produkcyjny  Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy. Wygaszenie produkcji w SM Polmlek-Maćkowy nastąpi do 31 grudnia br. Udało się wywalczyć odprawy dla pracowników zatrudnionych na czas określony. Z kolei rozpoczynają się te negocjacje dotyczące zwolnień grupowych i  przyszłości pozostającego w miejsce produkcji na ograniczonym terenie podmiotu, czyli hurtowni.

- Żądamy odpraw w wysokości pięciomiesięcznego wynagrodzenia - wylicza Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”. W opinii związkowców żądanie nie jest wcale wygórowane wobec takiego mleczarskiego giganta, który niespodziewanie, 25 sierpnia br., postanowił głosami Walnego Zgromadzenia Członków Polmlek-Maćkowy, składającego się z trzech członków, że z końcem 2017 roku wygaśnie produkcja mleczarska w Maćkowych.  

ASG

Na zdj. W. Ciecholiński (fot. ASG)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę