Porozumienie w PKP Cargo

W PKP Cargo, największym krajowym przewoźniku towarowym, zakończony został spór zbiorowy, po trzech miesiącach dialogu pomiędzy zarządem a stroną społeczną – związkami zawodowymi działającymi w spółce.

Dokumenty kończące spór zostały podpisane 11 lutego br. wieczorem, po wielogodzinnych negocjacjach. Dotyczyły one sześciu głównych postulatów pracowników, m.in. wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów – instruktorów i dodatku alokacyjnego dla pracowników, którzy w następstwie dostosowywania struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb spółki, pracują poza miejscem zamieszkania.

Kolejarskie związki zawodowe domagały się m.in. ustanowienia przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych grupy i wstrzymanie zmian organizacyjnych w PKP Cargo – jednej ze spółek córek PKP SA, ustalenia dodatku motywacyjnego dla maszynistów oraz wprowadzenia dodatków alokacyjnych dla osób delegowanych do pracy w innych zakładach spółki. Część postulatów będzie spełnionych.

– Bronimy miejsc pracy. Na porozumieniu zaważyło, że utrzymane zostaną zakłady i do końca roku nie będzie zmian organizacyjnych w spółce. Z kolei pracownik oddelegowany poza miejsce stałego zamieszkania będzie miał zapewnione zakwaterowanie oraz 500 złotych dodatkowego uposażenia za rozłąkę. Na Dzień Kolejarza przypadający 25 listopada otrzymamy obligatoryjnie 200 zł, a jeśli spółka będzie miała dobry wynik finansowy świąteczny dodatek wyniesie 400 zł – mówi Jan Majder, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Oddziale Północnym PKP Cargo SA. w Gdyni.

- Po raz kolejny wspólnie ze stroną społeczną udowodniliśmy, że możemy dojść do porozumienia w ważnych dla pracowników naszej spółki kwestiach merytorycznych – skomentował Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.

Na przełomie 2014 i 2015 roku w PKP Cargo przeprowadzony został program dobrowolnych odejść i firmę opuściło ponad 3 tysiące osób. Zarząd podkreśla, że zmiany te były przeprowadzone z poszanowaniem Paktu Gwarancji Pracowniczych, zawartego w 2013 roku. Na jego mocy, 95 proc. pracowników PKP Cargo obejmują gwarancje zatrudnienia.

- Program nie był konsultowany ze związkami zawodowymi. W kraju odeszło w jego ramach 3 tysiące osób. W naszym Północnym Zakładzie PKP Cargo w Gdyni z programu skorzystało 280 pracowników. Skutek jest taki, że pozostali są dodatkowo obciążeni pracą – dodaje Majder.

Jak już informowaliśmy w Północnym Zakładzie PKP Cargo w Gdyni nim zawarto porozumienie zdecydowana większość załogi opowiedziała się za strajkiem. Spór zbiorowy w spółce trwał od listopada ub.r.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę