Poniedziałek 12 listopada br. dniem wolnym? Dzisiaj Sejm przyjął ustawę. Czas na podpis prezydenta

12 listopada 2018 r. ma być dniem wolnym od pracy. Dzisiaj ustawa wróciła pod obrady Sejmu, który ją przyjął. Ustawę będzie też musiał podpisać prezydent RP Andrzej Duda. Z pałacu prezydenckiego wcześniej dochodziły głosy, że podpis zostanie złożony. 

Ustawa musi być przedłożona prezydentowi do podpisu. Przewiduje się na to 21 dni. Jedynie w przypadku ustaw pilnych i ustawy budżetowej czas na podpisanie ustawy jest skrócony do 7 dni. Aby ustawa weszła w życie nie zastosowano „vacatio legis”. Zgodnie z ustawą z o ogłaszaniu aktów normatywnych ustawy wchodzą bowiem w życie 14 dni od ogłoszenia.  Termin vacatio legis może być krótszy „jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie”. Prezydent Duda najpewniej nie będzie zwlekał z podpisaniem ustawy.

Pierwotnie, zgodnie z pośpiesznie uchwalaną przez Sejm ustawą z 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską, dzień ten miał być wolny, ale nie dla wszystkich. Na przykład handlowcy tego dnia mieli stawić się do pracy. Sprzeciwił się temu m.in. NSZZ „Solidarność”.

– Jestem Polakiem, który co roku 11 listopada czci pamięć tych, którym zawdzięczamy własne Państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej. Uważam, że powinniśmy godnie celebrować to święto bez względu na zawód, jaki wykonujemy. Wykluczenie tutaj pracowników handlu, jak i również innych grup zawodowych jest niedopuszczalne. Co te grupy zawodowe uczyniły, że nie zasługują na godne obchodzenie tego święta razem z Rodziną? Każdy z nas powinien to święto celebrować i być dumny ze swojej Narodowości – komentował  Daniel Cichocki, członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, reprezentujący Makro Cash & Carry Polska S.A.

24 października br., w przeddzień XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów „S”, który odbywał się w Częstochowie Komisja Krajowa NSZZ „S” wydała w tej sprawie stanowisko. Członkowie KK, zwracając się do Senatu RP, stwierdzili, że niezrozumiałym jest  dlaczego ponad milionowa grupa pracowników handlu ma być pozbawiona możliwości świętowania 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po poprawkach senackich i ponownym głosowaniu w Sejmie, i ile prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy w najbliższy poniedziałek nie pójdziemy do pracy. Zatem po pakiecie socjalnym zyskamy też kolejny „plus”, czyli „dzień plus”.

Pomysł ustanowienia dodatkowego dnia wolnego 12 listopada br. zrodził się przed trzema tygodniami. Ustawa jest niezbędna, gdyż w tym roku 11 listopada przypada w niedzielę. A za święto przypadające w niedzielę dzień wolny nie przysługuje. Jednak stulecie odzyskania niepodległości zdarza się raz na sto lat.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę