Ponad pół mln bezrobotnych 50+

507 405 – tylu bezrobotnych powyżej 50. roku życia było zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec listopada 2013 r., co stanowiło 24 proc. ogółu bezrobotnych. To dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dla porównania, bezrobotni do 25. roku życia stanowili 18,9 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Dane Eurostatu za II kwartał 2013 roku wskazują, że w grupie osób w wieku od 55 do 64 lat współczynnik aktywności zawodowej wyniósł dla Polski jedynie 43,6 proc. Ten wynik plasuje nas w ogonie Europy. Wyprzedzamy jedynie takie kraje jak: Słowenia, Malta, Chorwacja, Węgry i Grecja, w których wskaźnik nie przekraczał w opisywanym okresie 43 proc.

Daleko nam do liderów: Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i Islandii, gdzie wskaźnik przekraczał 70 proc. Średnia dla państw UE28 oraz Islandii, Szwajcarii i Norwegii wyniosła natomiast 55,4 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę