Sprzedaż PKP Energetyki jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa

„Spółka mająca tak istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, a w szczególności bezpieczeństwo ruchu kolejowego nie powinna wychodzić spod nadzoru właścicielskiego skarbu państwa” – piszą w swoim stanowisku związkowcy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Północny. Obawiają się oni również, że okres czteroletni, na który zawarty jest pakt gwarancji pracowniczych jest zbyt krótki.

Fundusz private equity CVC Capital Partners rozpoczął właśnie wyłączne negocjacje z PKP na temat przejęcia spółki PKP Energetyka. Według zapowiedzi PKP transakcja powinna zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału br.

– PKP energetyka pierwotnie zajmowała się wyłącznie zakupem i dystrybucją energii dla PKP. Teraz firma sprzedaje energię także innym podmiotom. Od kilku lat notujemy milionowe zyski. – mówi Marek Klas, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Zakład Północny. Dobra kondycja firmy to – zdaniem przewodniczącego zakładowej „Solidarności” – efekt przemyślanej restrukturyzacji prowadzonej w ostatnich latach. Niestety, związkowcy obawiają się, że nowy inwestor po czteroletnim okresie zapisanym w pakcie gwarancji pracowniczych skupi się przede wszystkim na osiąganiu zysków i to przede wszystkim kosztem pracowników. Przestrzegają oni również przed konsekwencjami prywatyzacji Energetyki PKP dla innych spółek PKP.

„Naszym zdaniem pod znakiem zapytania stoi perspektywa przyszłościowej długoletniej współpracy naszej spółki ze strukturami kolejowymi, co może spowodować fatalne skutki dla całej branży kolejowej, obecnych kontrahentów i pasażerów” – czytamy w stanowisku Komisji Zakładowej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę