Pomorskie – bezrobocie spada. Raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

We wrześniu br. stopa bezrobocia w naszym województwie wyniosła 7,3 proc.

W porównaniu z wrześniem 2015 roku, we wrześniu 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 472 osoby i w stosunku do września 2015 r. (77 204 osoby) była niższa o 13 732 osoby, tj. o 17,8 proc..

We wrześniu 2016 r. zgłoszono do powiatowych urzędów pracy 9 790 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku (8 942) liczba wolnych miejsc pracy była większa o 848, tj. o 9,5 proc..

Stopa bezrobocia we wrześniu 2016 r. (7,3 proc.) była o 1,7 pkt. proc. niższa niż we wrześniu 2015 r. (9,0 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2016 r. wyniosło 302 579 osób i było wyższe (o 5,5 proc.) od notowanego we wrześniu 2015 r. (286 832 osoby).

We wrześniu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 321,00 zł i było wyższe o 3,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. (4 182,42 zł).

We wrześniu 2016 r. zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych w liczbie 89 pracowników; we wrześniu poprzedniego roku zwolniono 43 osoby.

Pełny raport „Informacja miesięczna o rynku pracy” (za wrzesień 2016) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę