Pomorski Wojewódzki Kurator Oświaty z „Solidarności”

Monika Kończyk Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni wygrała w środę konkurs na Pomorskiego Wojewódzkiego Kuratora Oświaty. Teraz czeka na oficjalną nominację z rąk minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

Monika Kończyk pochodzi z Gdyni. Ukończyła studia z zakresu filologii angielskiej i biologię. Uczy w III LO w Gdyni. Monika Kończyk pełni w Związku funkcję zastępcy przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” i reprezentantem Sekcji do spraw międzynarodowych. Jest wiceprzewodniczącą European Trade Union Committee for Education w Brukseli. ETUCE (Europejski Komitet Nauczycielskich Związków Zawodowych) stanowi strukturę regionalną Edukacji Międzynarodowej. Reprezentuje 135 związków zawodowych z Europy, zrzeszających 12,8 miliona nauczycieli uczących na wszystkich poziomach edukacji.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę