Pomorski rynek pracy: koniec wakacji z umiarkowanym optymizmem

W sierpniu 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 44 203 osoby. W stosunku do sierpnia 2017 r. (51 431 osób) była ona niższa o 7 228 osób, tj. o 14,1%.

Jak podaje Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku) tym samym stopa bezrobocia w sierpniu 2018 r. (4,9%) była o 0,8 pkt. proc. niższa niż w sierpniu 2017 r. (5,7%).

Mniej optymistyczne jest, iż w sierpniu 2018 r. zgłoszono do PUP 10 393 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (12 273) liczba wolnych miejsc pracy była niższa o 1 880, tj. o 15,3%.

Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 10 393 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, czyli o 1 044 miejsca (o 11,2%) więcej niż w miesiącu poprzednim.

Porównując zaś sierpień br. do lipca br. nastąpił wzrost liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego, co wynikało ze wzrostu liczby miejsc pracy subsydiowanej o 1 205 (o 15,0%).

W sierpniu 2018 r. zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych 50 pracowników; w sierpniu poprzedniego roku zwolniono 52 osoby.

Ale i tak przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r. wyniosło 340 016 osób i było wyższe o 6,4% od notowanego w sierpniu 2017 r. (319 614 osób).

W sierpniu 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło u nas 4 904,29 zł i było wyższe o 6,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r. (4 593,95 zł).

W sierpniu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowały się 7 582 osoby bezrobotne, tj. o 225 osób (o 2,9% ) mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek rejestracji wpłynęło zmniejszenie liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny o 179 osób, tj. o 2,8 % oraz po raz pierwszy o 46 osób, tj. o 3,0%.

Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu 2018 r. wyłączono 7 309 osób, tj. o 976 osób (o 11,8%) mniej niż w miesiącu poprzednim. Wyłączeń z ewidencji dokonano z powodu:

 podjęcia pracy – 3 451 osób

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 1 600 osób

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 534 osoby

 rozpoczęcia stażu – 460 osób

 rozpoczęcia szkolenia – 299 osób

W sierpniu 2018 r. w województwie pomorskim napływ bezrobotnych do ewidencji był wyższy od odpływu o 273 osoby.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Kraju wyniosła 958,6 tys. osób i w stosunku do lipca 2018 r. odnotowano spadek o 3,2 tys. osób, tj. o 0,3%.

Stopa bezrobocia w sierpniu w stosunku do lipca 2018 r. spadła o 0,1 pkt .proc. i wyniosła 5,8%. Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie (4,9%) miały w sierpniu br. województwa: wielkopolskie (3,3%), śląskie (4,5%) i małopolskie (4,8%). Najniższą w kraju stopę bezrobocia odnotowano w Poznaniu (1,3%).

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę