Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Gdańsku podsumowała sytuację

Podczas październikowego zebrania przedstawiona została informacja o  aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego.

- Obecna dobra koniunktura gospodarcza rozwija przedsiębiorczość. Z roku na rok pomorzanie stają się coraz bardziej aktywni zawodowo, co powoduje spadek liczby biernych zawodowo. Jednocześnie pomorscy pracodawcy w dalszym ciągu są zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców – czytamy w podsumowaniu spotkania.

Uczestnikom zaprezentowano aktualne dane związane z bezrobociem oraz wyzwania regionalnej polityki rynku pracy na rok 2020 (zostały ujęte w kilku punktach: partnerstwo instytucji rynku pracy – dialog i współpraca, kompetencje przyszłości – wspieranie i rozwój, mobilność i aktywizacja zawodowa – inicjowanie i promowanie).

Głos zabrał m.in. Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP w Gdańsku, który wskazał, iż zasadniczym problemem jest brak rzetelnej wiedzy ze strony pracodawców jakie są rzeczywiście oczekiwania w kontekście kształcenia w szkołach zawodowych. Pracodawcy dostrzegają zmiany w perspektywie przyszłości, ale nie wiedzą, jakie wynikają z tego konsekwencje dla edukacji.

Lena Teodorowicz z WUP Gdańsk jako przykład zawodu, w którym występuje luka kompetencyjna wskazała fryzjerów, na których występuje zapotrzebowanie, natomiast większość osób wykształconych w tym zawodzie nie posiada wymaganych przez pracodawców kompetencji.

Przewodniczący Rady Dariusz Gobis pokreślił, iż należy podnosić świadomość pracodawców, aby inwestowali w swoich pracowników oraz uruchomić odpowiednie narzędzia m.in. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wskazał również na problem związany z kształceniem ustawicznym – potrzebny jest mechanizm szybkiego reagowania, ponieważ pracodawca zazwyczaj potrzebuje pracownika „na dziś”.

Po raz kolejny PWRRP spotka się 27 listopada.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę