Jakie są pomorskie muzea?

Jaka jest kondycja pomorskich muzeów i instytucji ochrony zabytków? Dyskutowali o tym 30 października w Europejskim Centrum Solidarności uczestnicy Pomorskiej Debaty Muzealnej – muzealnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, a także reprezentanci pracowników. Perspektywę regionalną stanu i rozwoju muzealnictwa przedstawiła Małgorzata Paszylka-Glaza, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego, a jednocześnie wiceprzewodnicząca Sekcji Krajowej Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „S”.

– Jako przedstawiciele pracowników muzeów i instytucji kultury cieszymy się, że do tej debaty w ogóle doszło Tym bardziej, że to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Zarówno międzyregionalna, jak i krajowa sekcja muzeów zamierzają aktywnie włączyć się w rozwiązywanie problemów naszej branży. Podczas Pomorskiej Debaty Muzealnej przedstawiliśmy naszą oceną obecnego stanu rzeczy, teraz liczymy na wspólne wypracowanie rozwiązań – mówi Małgorzata Paszylka-Glaza, która z zawodu jest historykiem sztuki, pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku jako kustosz i kurator zbiorów sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Szefową muzealników w Regionie Gdańskim i Słupskim jest od września 2012 r., czyli od początku istnienia sekcji.

debata_muzealna

W debacie udział wzięli m.in. marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, pełnomocnik Dyrektora ds. Programowych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Waldemar Rataj, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Miler, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich Michał Niezabitowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Władysław Zawistowski oraz dr Janusz Trupinda, prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Obecny był także przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Pomorska Debata Muzealna była jednym z wydarzeń przygotowujących środowisko pracowników instytucji ochrony zabytków, artystów i przedstawicieli samorządów terytorialnych (jako organów właścicielskich i pracodawców w obszarze muzeów) do Kongresu Muzealników Polskich, zaplanowanego na kwiecień 2015 r.

Czytaj więcej o Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego i Słupskiego

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę