Pomoc dla działaczy opozycji demokratycznej – skonsultuj projekt ustawy

Do 23 października można przekazać swoje uwagi dotyczące projektu Ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, przygotowanego przez grupę senatorów. Uwagi należy przekazywać do Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na adres e-mail ekonom@solidarnosc.org.pl.

Zobacz projekt ustawy

Celem ustawy jest zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej (wydawanego przez kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych) oraz spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę