31 sierpnia odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego

Na skwerze k. bazyliki św. Brygidy, przy ul. Igielnickiej zakończono montaż pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego, który zostanie odsłonięty 31 sierpnia ok. godz. 18.30. Uroczystość poprzedzi msza św. w bazylice o godz. 17.

Wysoki na 2,3 m pomnik kapelna „S” stoi na ponad metrowym cokole, na którym widnieje napis „Ksiądz Prałat Henryk Jankowski 1936-2010 Kapelan Solidarności”. Do dnia odsłonięcia monument będzie zabezpieczony folią, obecnie trwają prace wykończeniowe terenu wokół pomnika.

Figura ks. Henryka Jankowskiego trafiła do Gdańska 5 lipca z Kijowa, gdzie wykonany był odlew z brązu.

Jak mówi przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla i jednocześnie przewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika, całość wraz z fundamentami i postumentem kosztowała ok. 130 tys. Pieniądze pochodziły z darowizn, m.in. od członków i różnych struktur NSZZ „Solidarność”. Autorem monumentu jest Giennadij Jerszow, artysta-rzeźbiarz ukraińskiego pochodzenia od lat mieszkający w Gdańsku.

ACH

Fot. Adam Chmielecki, Paweł Glanert, Wojciech Milewski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę